(cc) (by:) —vg— [filologas (platesniąja prasme) ir batautojas]

2015-02-06

(719) Der Zeitgeist: 1954-ų pati pabaiga

II visasąjunginis rašytojų suvažiavimas vyko Maskvoj 1954-ų gruodžio 15–26 dienomis. Iš Lietuvos buvo trylika:
Literatūra ir menas, 1955-01-01, p. 4
 • mašinistas Antanas Venclova,
 • smuikeliu čirpinantis Eduardas Mieželaitis,
 • pionierius Mykolas Sluckis, tratinantis būgneliu,
 • Antanas Vienuolis daudytę pučia, bet lyg ir nori šokt nuo platformos,
 • Jonas Marcinkevičius (varnas skaičiuojantis ar Maskvą prisimenantis?),
 • Augustinas Gricius, bubiną mušantis,
 • Teofilis Tilvytis, arfą kibinantis,
 • Jonas Avyžius, patefono rankenėlę sukantis,
 • armonikierius Jonas Dovydaitis,
 • Vacys Reimeris, lūpine armonikėle sielas virpinantis,
 • dulduldūdelininkas Juozas Baltušis,
 • Aleksandras Gudaitis-Guzevičius, tūbą pučiantis
 • Kosto Korsako su „kritikiniu kamertonu“ paausy.
— Šiame pajuokavime, manau, slypi prasmė, kuri tuolaik vargu ar buvo įžvelgta: jokie ne kūrėjai tie rašytojai – soc. realizmo atlikėjai.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Mano nuotrauka
tinklaraštis įvertintas Vytauto Kubiliaus premija (2013) ir Poezijos pavasario prizu už eseistiką (2016)