(cc) (by:) —vg— [filologas (platesniąja prasme) ir batautojas]

2017-08-29

(1006) Dėl juoko: paminklo raidei projektas

Visokių paminklų pasauly esti, o ar yr kur paminklas raidei? Neteko matyt tokio, neteko skaityt, kad tokio būta ar esama.
O va Dambrausko-Jakšto redaguojamam pirmutiniam Lietuvoj kultūriniam juokų ir satyros laikrašty Garnys 1910 metų pabaigoj buvo paskelbtas paminklo raidei projektas (tik paties paminklo nepriteikė).
Projektas paminklo ilgajam Ū.

Atėjo liudna žinia. Musų ilgasis Ū sunkiai susirgo. Pakviesti garsiausieji filologijos daktarai. Bet maža tėra vilties, kad pagytu. Mat vargšas daug turi susikrimtimų. Kasdien ateina nemalonios žinios: tai tas, tai kitas lietuvių laikraštis nuo jo atsisako. Prasidėjo nuo Amerikos „Draugo“. Jį pasekė Kauniškė „Vienybė“, „Draugija“, „Lietuvaitė“, „Garnys“ ir net „Vargonininkas“. Na, čia dar buvo pusė bėdos. Tie laikraščiai juk „atžagareiviški“, klėrikališki. Bet neilgai trukus ištiko dar sunkesnis smugis. Ėmė nuo ū šalinties taipogi ir pirmeiviški laikraščiai, k.a. „Vienybė Lietuvninkų“, „Lietuvos Ukininkas“, „Rygos Garsas“ ir k. Net ir pačios pirmeiviškiausios „Liet. Žinios“ išreiškė norą nuo jo pabėgti. Susikrimtęs taja lietuvių laikraščių neištikimybe, nabagas ū įgavo nebeišgydomą džiovą, kuri, matomai, jį ir nukamuos visiškai. Tiesa, „Vadovas“, „Šaltinis“ ir „Viltis“ velija jam kuoilgiausio gyvenimo ir jo gydymui garsiausius filologijos daktarus kviečia, bet veltui, nes jokios vilties nebėra, kad atsigeivėlėtu.
    Taigi „Garnio“ redakcija eidama pirmyn neseniai apskelbė „Juokų Akademijoje“ konkursą projektui paminklo ilgajam ū. Premiją vienbalsiai laimėjo žinomas musų inžinierius architektas grapas von Taukšt-Pataukšt [Jakšto slapyvardis]. Gretymais padėtas vaizdelis – yra bent kiek sumažinta fotografija to premijuotojo projekto. Na, ką-gi? Ar ne puikus? (Garnys, 1910, nr. 12, p. 181)
Tekstas pasirašytas: Tadas Ūūūnas; tokio Slapyvardžių sąvade neradau, bet greičiausiai vienas iš daugybės žurnaliuko redaktoriaus Dambrausko-Jakšto. — Kas užrašyta ant paminklo? Sunkoka perskaityt, ypač pabaigą:
Čia ilsis ilgasis / Ū / Pragyvenęs 6 m. mirė / mokinių keikiamas / filologų nesupranta- / mas, apleistas „Draugo“ / „Vienybės“, „Draugijos“, „L[iet.] / Ūkin.“ „R. Garso“ Mel / džiu šūktelt 3 kart Ū!
Lietuviškojo raidyno istorijos žinovai tikriausiai galėtų išsamiau nušviest ū bylą.
Beje, į šį projektą galima pažvelgt ir kaip į figūrinį eilėraštį.

7 komentarai:

 1. Yra tų paminklų, ypač slavai juos mėgsta.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Ačiū!; atminty nebuvo, tai ir užrašiau negooglinęs. O vad. lietuviškom raidėm tai, regis, vis dėlto nėr?

   Panaikinti
 2. Anonimiškas2017-08-29 16:27

  Girdėjau gandą, kad Šalčininkuose norima statyti raidei W.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Va jums ir idėja Lukiškių aikštės paminklui :)

  AtsakytiPanaikinti
 4. Tokio autoriaus projektas neapsieina be Ū-kryžiaus, kartu primenančio ir amžiną variklį:]. Tai bent prisodrintas pagerbiamosios Ū portretų, netgi įrašas juo įrėmintas. Ū-ū-ū, kaip smagiai perskaičiau!!! Bet kaip keistai skamba "Garnio" tekstas su U, o dabar štai be Ū gyvenimo neįsivaizduojam...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Mundus hic est quam optimus, kaip yra rašęs Leibnizas, – šis pasaulis optimaliausias; sunkiai gyvenimą įsivaizduoju be tinklaraščio, o juk visai neseniai tokių dalykų net paprasčiausiai nebuvo :)
   Raidynas yra istorinis padaras, būt dingusi apie 1910-us ta ū, ir net neprisimintumėm jos; beje, jos dingimas iš abėcėlės būt buvęs visai pagrįstas, nes ji nesisteminė – vienintelė su brūkšneliu viršuj; ilgojo a ar o kad ir žodžiuos namas ar žodis juk nežymim, nerašom: nāmas, žōdis (bet rašom jūra, rūra etc.). – Bet yr kaip yr, tradicija irgi vertingas dalykas.

   Panaikinti

Mano nuotrauka
tinklaraštis št apie št įvertintas Šiaurės Atėnų red aktorės GK megztu šaliku (2011 IV 1), Vytauto Kubiliaus premija (2013) ir Poezijos pavasario prizu už eseistiką (2016)