(cc) (by:) —vg— [filologas (platesniąja prasme) ir batautojas]

2018-12-15

(1144) Visiškai tarp kitko: homo homini [kas?] est

Skaitydamas bernardinuos.lt Rositos Garškaitės pokalbio su Kamiliu Pecela perpasakojimą, ne tik prisiminiau tą mielą jaunuolį, lituanistą z zamiłowania (kitur: z powołania), Institituto bibliotekoj skaičiusį Rapolo Mackonio rankraščius, – ką, Dalios Grinkevičiūtės Lietuviai prie Laptevų jūros jau išėjo ir lenkiškai? Jei išėjo, kodėl negavom dovanų iš Lietuvos kultūros instituto? Negi lauks, kol jei ne dėžė, tai dėžutė naujų vertimų prisirinks? — Mėginau ieškot; ne, regis, Grinkevičiūtė lenkiškai dar neišėjo; labai įdomu bus paskaityt, ką lenkai rašys apie jos atsiminimus.
Perpasakojimo pastraipa:
Pasak K. Pecelos, lietuviškoji perspektyva atsiminimuose apie Sibirą kitokia nei lenkiška ar rusiška, todėl jam atrodė svarbu išversti D. Grinkevičiūtės atsiminimus. Pašnekovo teigimu, lenkiškoje perspektyvoje ryškus kankinių kultas, mesianistinis galvojimas apie tautą. Rusiškoji gulago analizė labai komplikuota, nevienareikšmiška ir fatališka, o D. Grinkevičiūtė, anot jo, negalvoja taip daug apie tremties prasmę, labiau apie konkrečius, artimus asmenis, apie save, apie išlikimą – jos perspektyva žmogiška. K. Pecelai įdomiausia stipri jos asmenybė.
O kas nors iš lenkų tokio pobūdžio literatūros yr išversta lietuvių kalbon? Jei yr, patarkit – labai norėčiau paskaityt.
— KamP – Juliaus Bardacho premijos laureatas. Ir prisiminiau kitą Bardachą – istoriko (1914–2010) jaunesnįjį brolį, 1919-ais irgi Odesoj gimusį, Raudonosios armijos tankistu buvusį, nuo 1941-ų rudens iki 1945-ų vasaros GULago ragavusį, 2002-ais Iowoj mirusį medicinos prof. Januszą Bardachą. Tiksliau, ką girdėjau per Svobodą lapkričio vidury – kartojamą prieš maždaug 20 metų, 1998 IX 10 transliuotą laidą „Американский хирург любит песню о Колыме. ГУЛаг, пережитый иностранцем“: pretekstas – University of California Press išleido jo atsiminimų knygą Man Is Wolf to Man: Surviving the Gulag.
Автор рассказывает о том, как важно было для выживания научиться не мечтать, не уходить от действительности в воспоминания, в грезы. Чтобы не впасть в отчаяние, в депрессию, чтобы не сойти с ума и не превратиться в животное, надо было просто гнать от себя высокие мысли. Януш Бардах научил себя разбивать время на часы, а жизнь – на короткие периоды, как на перебежки: от пробуждения до полудня, от полудня до ужина, от ужина до отбоя ко сну. Он не позволял себе думать о завтрашнем дне, строить планы, подсчитывать, сколько осталось до конца лагерного срока. Все должно было стать механическим: ковыряние мерзлой земли лопатой, погрузка, разгрузка тачки. Стоило только на минуту потерять контроль над собой, и ты вызывал у кого-то раздражение, не выполнил рабочую норму. Ссоры, смертельные драки, голод, злость и обида, желание убийства или самоубийства разъедают заключённого изнутри, делают его слабым. Януш Бардах понимал это, все его силы, воля, ум были направлены только на одно – выжить.
Besiklausant apie Bardacho atsiminimus susidarė įspūdis, kad juose nėr nė ženklo „kankinių kulto, mesianistinio galvojimo apie tautą“; greičiau jau pasakytum, kad žvelgiama iš „žmogiškos perspektyvos“, kurią mini KamP, turėdamas omeny Grinkevičiūtę. Todėl, kad JanB – ne lenkas, o žydas? Bet negi taip paprastai viską galima paaiškint? Neįsivaizduoju, ar lenkų istorikai dažnai pasitelkia JanB-cho atsiminimus svarstydami apie tokio pobūdžio liudijimus, gal jų vieta sakinio pabaigoj priduriamame „ir kt.“ (regis, neišversti į lenkų kalbą)? Tiesiog norėjos užfiksuot galvoj įvykusią sankabą.
(P.S. Rašant pavadinimą iš atminties išplaukė kelių lotyniškų posakių, besibaigiančių žodžiu est, parafrazės iškart – aa. Šamano „Humanum ėst“.)

6 komentarai:

 1. Iš to trumpo pristatymo J. Bardacho atsiminimai atrodo panašūs į V. Šalamovo kūrybą (yra net vienas apsakymas, kur aprašomos stadijos grįžtant atminčiai ir jausmams kai atsigaunama po bado ir išsekimo). D. Grinkevičiūtė, beje, irgi, tik literatūra, aišku, kitokia. Tokie skirstymai visada sąlyginiai.
  Vienas skirtumų ir panašumų paaiškinimas gali būti atminties kanono susiformavimas ir sekimas juo. D. Grinkevičiūtė rašė nemačiusi kitų rašytų atsiminimų (nebent buvo skaičiusi rusiškus. V. Šalamovą?), todėl rašė autentiškai, o Atgimimo laikais leistoje lavinoje buvo nemažai jos sekimų, kanono kartojimų. J Bardachas gyveno ne Lenkijoje. Emigracijoje, aišku, buvo išleista nemažai panašaus pobūdžio memuarų, bet spaudimas "kaip turi prisiminti tai, ką išgyvenai" vis tiek mažesnis. V. Šalamovas, nors ir padėjo A. Solženycinui rašant "Archipelagą" savo pasakojimais, turėjo savo nuomonę, susipyko galų gale su būsimuoju Nobelio premijos laureatu. Nors gal A. Šalamovo kūrybai taikyta ta "komplikuota, nevienareikšmiška ir fatališka". Bet fatalizmas tai ir J. Bardacho atsiminimuose matosi. Be jo ekstremaliausių sąlygų turbūt neišgyventi.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Kad ir memuarinėj literatūroj susiklosto „mokyklos“, t.y. iš ko nors mokomasi, ką ir kaip dera kalbėt apie tam tikrus dalykus (kaip ir poezijoj; mūsojoj – Maironio poetinė mokykla gal stipriausia buvo, apie artimesnį laiką jau irgi galima šnekėt, bet ne ta tema), – neabejotina, bet ar yra ką galėtumėm vadint Grinkevičiūtės „mokine“ ar „mokiniu“? Ričardas Vaicekauskas, apie kurį esu rašęs, gal greičiau Šalamovo mokinys? Kieno atsiminimuos galima atpažint Grinkevičiūtės prisiminimo principus ir būdus? Kažkodėl konkrečios pavardės nekyla atminties paviršiun.

   Panaikinti
 2. Perskaičius apie Janušo Bardacho išlikimo žmogumi (susitraukiančio iki minimaliausio dydžio, bet išlaikančio žmogiškumo pavidalą ir esmę) „strategiją“ GULAGo sąlygomis, man iš atminties išlindo kitas atvejis su, galbūt, kiek kitokesne išgyvenimo, atsispyrimo nežabotam smurtui taktika. Jevgenija Ginzburg (1904–1977), irgi GULAGo kalinė ir kankinė, atsiminimų knygoje „Крутой маршрут“ (verčiama ir „Staigus maršrutas“, ir „Žiaurus maršrutas“; siūlyčiau – „Maršrutas per bedugnę“) štai kaip aprašo savo savijautas ir elgseną, kai buvo įmesta į Jaroslavlio kalėjimo požemius:

  „Miegoti čia neįmanoma. Trukdo šaltis ir žiurkės. Jos zuja pro mane, ir aš mušu jas didžiule šliure. Ką gi veikti? Ak, eilėraščiai…
  Skaitau iš atminties Puškiną ir Bloką, Nekrasovą ir Tiutčevą. Po to imu kurti (akynas tikras, neturėdama net pieštuko!) eilėraštį „Karceris“.

  Ne sapnas Edgaro Po,
  ne režisieriaus tai kliedas.
  Girdžiu, kaip žengiamam žingsny
  kareivio apmiršta batas.

  Kokie šakalai jie ir šlykštūs,
  kai užvaldo įsiūtis girtas…
  Akmuo. Šaltis. Tamsa! –
  Tai požemių karceris! – Brrrr…


  [Tolesnėse keliolikoj eilučių autorė aprašo, kaip pas ją karceryje apsilanko Puškinas ir Blokas, tiksliau – kai kurios jų kūrinių parafrazės. Eilėraštis baigiamas:]

  … Ir tegul siunta ir staugia
  kraujačiulpių kariauna!
  Tai savyje saugau, –
  ko nepajėgsit atimt niekada!


  Taip, šitai atimti yra ne jų galioje. Viską atėmė: drabužius, batus, šukas, kojines… Įmetė į šaltį beveik nuogą. O štai to nepajėgs atimti. Ne jų valioje. Saugau savyje. Ir aš ištversiu netgi šį karcerį.“ (Ryga, 1989, d. 1, p. 148–149)

  Išlikimo „strategijos“: vieni, pakliuvę į nežmoniškas egzistavimo sąlygas, saugodami savo gyvastį, greit palūždavo ir bematant degraduodavo, nužmogėdavo; kiti, norėdami išlikti ne tik gyvi, bet ir žmonėmis, remdavosi, kiek pajėgdami, į aukštesnius, nei gyvulio biologija, dalykus – religiją, moralę, kultūrą. Aprašytu atveju, o ir kitais kartais, paprastai pačiais kraštutiniais, jėgų Ginzburg semdavosi iš poezijos.
  Tarp kitko, Jevgenijos Ginzburg sūnus Vasilijus Aksionovas – žinomas rašytojas, o motina Rebeka gimė Vilniuje.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Ačiū, Pranai, už komentarą-papildą.
   Jį skaitydamas, prisiminiau įrašą, kur užfiksuota apie Schillerį ir Goethę Irkutsko srity; kur poezija nėr buvusi? karcery ir išeinamojoj buvusi.

   Panaikinti
 3. O štai ir filmą pagal Ginzburg atsiminimus bus galima pasižiūrėti rytoj per LRT.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Na, viskas pagal užsakymą – kad būtų полный комплект :)

   Panaikinti