(cc) (by:) —vg— [filologas (platesniąja prasme) ir batautojas]

2018-12-03

(1139) Visiškai tarp kitko: sargienė buvo teisi

[Teberankioju (jei pasipainioja po akim, dažniausiai – metus kelią dėl takelio) su konkrečia diena susijusias istorijas istorijėles (metai nesvarbu); nežinau, ar pavyks sužvejot 365-ias, kad visumą galėtum pavadint dienynu; be to, tai tik, taip sakant, parengiamoji medžiaga – dar reiktų sugalvot, kaip jas pateikti, su kokiu komentuojamuoju padažu; greičiausiai nieko gero iš to neišeis. Šita užtikta savaitgalį po epaveldą.lt klaidžiojant.]
— vyksmo laikas: 1933 I 19, ketvirtadienis; vieta: Mikalojaus Daukšos g-vė 23, Kaunas:
Mitingas «Trikolit» fabrike. Sarišij su Lietuvos bedarbių diena – sausio 19 komjaunimo kuopelė N 1 pravedė mitingą «Trikolit» fabrike. Mitinge dalivavo apie 15 darbinikų-jaunuolių. Kalbėtojas kalbėjo apie darbo jaunimo padetį Lietuvoj ir Sovietų sajungoj ir ragino organizuotis ir kovot del savo buklės pagerinimo. Mitingas tesėsi apie 20 minučių. Mitingą bandė trukdit sargienė šaukdama: «Jus nepadedat darbinikams, o tik kalėjimus pripildot». Ją nutildė pačios darbinikės ir pradėjo kalbėtojui statit ivairius darbinikų givenimą liečiančius klausimus. Kalbėtojas i juos išsemiančiai atsakė. Darbinikės žadėjo dalivaut bedarbių demonstracijoj. Per šį mitingą komjaunimui paviko užmegst su tuo [trikotažo] fabriku rišius. / Aleks. (Darbinikų jaunimas, 1933, nr. 3/4, p. 5)
Paantraštėj – Darbinikų ir kaimo biednuomenės jaunimo laikraštis – įvardintas įsivaizduojamas adresatas; adresantas – Lietuvos komunistinio jaunimo sąjungos Centro komitetas; leidimo vieta nurodoma Tilžė, bet leista Berlyne. Pastaroji aplinkybė, manyčiau, turėtų sulaikyt nuo skubotos išvados, esą laikraščio korespondentai irba tvarkytojai buvo, galima sakyt, beraščiai, – gali būt, kad ir spaustuvės rinkykla neturėjo reikiamų raidžių ir tekdavo tenkintis tuo, kas yra.
Pagal MLTE, 1932–1933-ais DJ-mą tvarkė Icikas Meskupas-Adomas (Berlyne buvo suimtas 1933 V 18, tokiu pavadinimu laikraštis daugiau nebesirodė; *1907 Ukmergėj, žuvo 1942 Biržų girioj). Slp-džio Aleks. Slapyvardžių sąvade nėr, yr Aleksas – Aleksas Jasutis-Julmis, visai gali būt, kad jis parašė šitą korespondenciją (*1910 Reibiniuos, žuvo 1938 Ispanijoj, prie Morellos).
Bet ne dėl kom. jaunuolių užkliuvau už šito tekstelio; dėl to, kad užfiksuotas ir sveiko proto balsas – sargienės vertinamasis sakinys.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą