(cc) (by:) —vg— [filologas (platesniąja prasme) ir batautojas]

2013-02-07

(408) Užparaštė, lv: apie pirmumus

Kartkartėm galvon grįžta mintis apie dienos istorijas.
Tarkim, istorija vasario 17-ai.
Galima būtų pradėt klausimu: koks buvo pirmasis lietuviškas spektaklis? Dauguma greičiausiai atsakytų: Keturakio Amerika pirty, o kai kurie dar ir patikslintų: suvaidintas 1899-08-08 Palangoje. Taip mūsų atminty užsifiksavę; be to, ir pjesė, gali sakyt, žinoma. — Nors tai ir netiesa.
Pirmasis Europoj suvaidintas lietuviškas spektaklis buvo Aleksandro Fromo-Gužučio Išgriovimas Kauno pilies 1362 m. Tai įvyko 1895-02-17 Tilžėj, minint „Birutės“ draugijos gyvavimo 10-metį.
Parodymas sekėsi gerai. Didę įspaudą ant žiūrėtojų padarė žibantiejie aprėdai, ypač Keistučio bei Vaidoto; ale ne tikt tie, bet ir visų kitų aprėdai buvo taip gražūs, kaip retai kur kokiame didžiame teatryje, o priegtam buvo jie pagal istorišką teisybę išrinkti. Iš viso imant, buvo parodymas geras ir retai kada galės diletantai tokį gražų teatrą parodyti, kaip šitas kad buvo. (Nauja lietuviška ceitunga, 1895-02-22, p. 1)
Ir dr. Basanavičių, atsiuntusį ilgoką sveikinimo laišką „Birutės“ draugijai, dar būtų galima prikabint, ir dar šį tą; ir dienos istorijėlė susidėstytų.
O baigt būtų galima daugmaž taip: ne atsitiktinai tą Europą paminėjau, nes pirmasis lietuviškas spektaklis buvo suvaidintas Plymouthe, PA, 1889-12-31 – tokio Antano Turskio Be sumenės, arba Kaip tai einasi ant svieto. Vaidinimą matęs kun. Aleksandras Burba straipsnely „Pirmas lietuviškas teatras“ prognozavo:
Šitas perstatymas Lietuviško teatro ilgai liks mūsų atmintyje ir kaip svarbus dalykas taps užrašytas Lietuvos istorijoje. (cit. iš: Bronius Vaškelis, Žvilgsnis iš atokiau, kn. II: Lietuviškoji scena Jungtinėse Amerikos Valstijose 1889–1990, 2006, p. 9)
Mėginau paieškot ko nors daugiau apie Antaną Turskį; teradau: gimęs apie 1860–1865, miręs po 1900 (+ tai, ką duoda libis.lt ieškant: Turskis Antanas). Teskyriau ≈ 10 min., juokingai mažai; reiktų patikrint Kongreso bibliotekoj; jei ką išleido, tai išleido USA; tiek to, gal kada nors.

5 komentarai:

 1. Vidurinius skaičius Tilžės datoj tai tikriausiai reiktų sukeisti.

  AtsakytiPanaikinti
 2. A. Turskis 1888-1890 m.(Vikipedija) redagavo „Vienybę Lietuvininkų“, epavelde yra vienas numeris su jo pavarde, 8890, nr.9.
  Pasižiūrėjau šiandien, jo nėra nei „JAV lietuviuose“, nei Bostono „Lietuvių enciklopedijoje“, nei „Žurnalistikos enciklopedijoje“.

  Bet radau vieną Burbos laišką Šliūpui, kur papasakota apie ką tas vaidinimas buvo:
  „...iš kasdienių atsitikimų: pirmoje dalyje su keliais perstatymais, kaip žydai lietuvius apgaudinėdami siunčia Amerikon, antroje gyvenimas žmonių Amerikoje, o trečioje pagrįžimas, dar su keliomis dainelėmis, kurias aš turėjau sumąstauti“ (J. Būtėnas. Aušrininkas dr. Jona Šliūpas).
  Taigi Burba net tik „vaidinimą matęs“, bet ir dalyvavo jį statant.
  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Puiku, Inga! Vadinas, yra tematinių sąsajų tarp Turskio tvarinio ir Amerikos pirty (ech, tie žydai – va kas lietuvių emigracijos kaltininkai; juodokai juokaujant). Ar kuris iš brolių Vilkutaičių (nes taip ir neišsiaiškinta, katras Amerikos pirty autorius – jaunėlis Antanas, Vinco Kuzmicko šv. įsitikinimu, ar vyresnėlis Juozas, šv. Birutės Vilkutaitytės-Gedvilienės įsitikinimu; visai nepaisant akivaizdaus dalyko: dvi Juozo akys + dvi Antano akys = Keturakis; dėl juoko: plg. brolius Dirgėlas) galėjo būt skaitęs Turskio dramą? – Vargu. Bet Šliūpo recenziją Varpe (1890, nr. 2) tikrai galėjo būt. Aha, jei ką traukia lit. detektyvai, išeities taškas užfiksuotas. :)
   à propos: Inga, o kodėl Jūs nieko nefiksuojat, t.y. kokio tinklaraščio nerašot? Juk turit kuo puikiausią knyslės instinktą?

   Panaikinti
  2. Na... Visas knyslės instinktas šiuo atveju, kad esu skaičiusi tą Būtėno neva parašytą, iš tikrųjų iš kitų žmonių tekstų daugiausia sudarytą knygą apie Šliūpą, prisiminiau, kad ten smarkiai figūruoja Burba, išsitraukiau, atsiverčiau rodyklę ir pasižiūrėjau, ar nėra Turskio, ir eureka - yra.
   Ir į enciklopedijas buvo nesunku pasižiūrėti, nulipus darbe iš trečio aukšto į antrą.

   O jei visi rašys tinklaraščius, tai kas skaitys? :)

   Panaikinti