(cc) (by:) —vg— [filologas (platesniąja prasme) ir batautojas]

2013-02-26

(419) Visiškai tarp kitko: kai ieškai, ko nepametęs

Užklydęs į epaveldą.lt [Juozo Tysliavos reikalais: norėjos kuo tiksliau datuot fotografiją, kurioj Tysliava su Johnu F. Kennedy, laikančiu rankoj Vienybės, redaguojamos šalia stovinčiojo, numerį; prisiminiau matęs būtent minimam laikrašty tą nuotrauką – buvo išspausdinta kokiais 1960 ar 1961 metais; deja, epavelde kol kas yra tik prieškarinių numerių atvaizdai], visai atsitiktinai dienraščio Vienybė 1933-03-14 numery užtikau štai šią nuotrauką su tokiu prierašu:
ALBINA GARLIAUSKAITĖ 1930 metais laimėjusi Philadelphijos lietuvių mergaičių gražuolių kontestą. Gabi piešėja. Dabar lanko vieną geriausių meno mokyklą Philadelphijoj. (p. 3)
O gal iš jos tikrai dailininkė išėjo? Reiktų paieškot daugiau žinių.
Regis, čia apie ją ir jos tėvus, Adomą ir Zuzaną.
Beieškodamas pagalvojau: o ar tik jaunoji lituanoamerikietė nepatrumpino, nesuskambino savo pavardės? Radau Albiną A. Garlian. Ir nuojauta šnabžda, kad tai greičiausiai ta pati gražuolė Albina Garliauskaitė. Vardas tas pats, gimimo data beveik ta pati, ir Philadelphia ta pati. – O menai taip ir lieka nugrimzdę nežinioj.

4 komentarai:

 1. Laukiau, kol paminėsit kokį nors išeivijos leidinį, kaip preteksto paklausti apie „Metmenis".
  Ar jie dar eina? Kiek randu, paskutinis numeris yra 86, išėjęs 2006 m. Jei sustojo, tai kodėl – dėl Šilbajorio mirties?
  Pagal VLE išeitų, kad leidyba tęsiama:
  „Redaktoriai V.Kavolis (iki 1996), V. Kelertienė ir R. Šilbajoris (1997-2006), V. Kelertienė (nuo 2006).“

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Sustojo. Po Kavolio mirties ėmėsi redaguot Šilbajoris su Kelertiene, o po 2006, t.y. Šilbajorio mirties, viskas ir sustojo išėjus dar vienam numeriui, kuriame prisimintas a.a. prof. R.Š. Deja. Kita vertus, labai logiška baigtis: juk bent jau XXI amžiuj dauguma žurnalo autorių būdavo iš Lietuvos; ir kartais pagalvodavai: kodėl šitas straipsnis čia, Metmenyse, o ne, tarkim, Kultūros baruose spausdinamas? Panašiai atsitiko ir su Algimanto Mackaus knygų leidimo fondu.

   Panaikinti
  2. P.S. Kokia bjauri ta knyslio prigimtis: mest iš galvos turėčiau, o vis tiek kirba: kokioj Philadelphijos meno mokykoj A.G. studijavo; negi nieko iš jos piešinių [vadinkim taip] nėra išlikę? Buvo kurt linkęs žmogus – negi tikrai jokių to kūrybiškumo apraiškų neišliko? Galbūt, tikriausiai.

   Panaikinti
 2. Anonimiškas2013-03-11 16:09

  Fantastika! Neįtikėtina įtikėtina! Kas daugiau, kas labiau, kad knysliau, jeigu ne Tu, mielas -vg-

  Geležėlė

  AtsakytiPanaikinti