(cc) (by:) —vg— [filologas (platesniąja prasme) ir batautojas]

2013-02-27

(409.1) Dar trupinys apie Mackus

Pirminiame, 409 įraše šito dalyko neužfiksavau, o va šįvakar grįždamas iš darbo pagalvojau: gal ir verta – tavo politinės pažiūros gali turėt įtakos vaikų biografijoms. Tataigi.
Per Algimanto Mackaus [post]80-mečiui skirtos parodos atidarymą Maironio lietuvių literatūros muziejuj 2013-01-10 dalyvavo žmonių ir iš Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos. Baigdamas savo fragmentišką ir neišsamų šnekesį, ėmiau ir sugalvojau pajuokaut.
Dėl to, kad Algimantas Mackus gimė Pagėgiuos, dėtos tik jo tėvo politinės pažiūros. Nuo 1923-ių Jonas Mackus pradėjo dirbt Klaipėdos pašte. Ten ir susipažino su būsima žmona Marcele Gailyte. Viskas, spėtina, labai nuosekliai būt judėję santuokos link Klaipėdoj, jei ne toks politinis įvykis: 1929-09-23 Smetona nušalina Augustiną Voldemarą nuo Ministro Pirmininko bei užsienio reikalų ministro pareigų. Akmuo vandenin mestas, bangos sklinda. Jonas Mackus, kaip voldemarininkas, metų pabaigoj iš Klaipėdos iškeliamas į Pagėgius pašto viršininko pavaduotoju. Pagėgiuos Jonas ir Marcelė 1930-08-17 susituokė, ten jiems ir gimė 1932-02-11 vienturtis sūnus Algimantas, kurio krikšto vardas – Viktoras (ar tai gali padėt geriau suvokti Mackaus „Išpažintį“? – „Tada jis man kalbėjo apie nuodėmės baisybę, / palygindamas ją su greitai veikiančiais nuodais. / Jis man kalbėjo apie didelį gyvenimą anapus / ir apie šventąjį, kurio vardu pakrikštytas buvau.“ – Galbūt.)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą