(cc) (by:) —vg— [filologas (platesniąja prasme) ir batautojas]

2010-07-25

(90.4) Kultūros istorijos trupiniai, 1905: žmonės – Kurtuvėnų panaitė ir generolas nuo Betygalos

LL, nr. 43 (1905-09-28/10-11), p. 637:
K u r t a v ė n a i. Neparseniai pasimirė čia senutė panaitė Uršule, nuo jaunų jau dienų nustojusi šviesos. Daug ji padarė gero visai parapijai, katechizuodama vaikus ir prirengdama juos prie pirmos išpažinties ir Komunijos šventos. Laidotuvės atsilaikė labai gražiai; klebonas kunigas J. Vizbaras pasakė puikią pamokslą; grapai P[later-]Z[yberkai] teipgi apsilankė bažnyčioje ir atnešė padėti ant grabo vainiką. E.B.
Beje, šiose laidotuvėse galėjo dalyvaut ir Povilas Višinskis, tuolaik mokęs grafų vaikus.
----------------------------------------------------------------------------------

Parašas prie nuotraukos (nr. 19/20, 1905-04-14/27, p. 266):
Jenerolas-Majoras Adolpas Šyleika, komanduotojus 1 brigados, 3 Sibiriaus piestolių divizijos. Praejusiuose metuose gavo ard. š. Vladimiro 3 laip. su kalavijais, š. Stanislovo 1 l. su kal. ir š. Onos 1 l. su kal. Gyme Betigolos parakvijoje, Kingių dv.; dabarčiuos karės lauke.
Kas pasirūpino, kad šita nuotrauka būtų paskelbta LL? Pasandravio dvare gimęs Maironis?
Шилейко, Адольф Донатович – bene ordinuočiausias betygališkis?

Jei kas domisi Betygalos istorija, LL labai daug medžiagos yra. Pvz., prie Maironio str. „Apie Lietuvos elgetas (ubagus)“ (tekstas Raštų III tomo II knygoj yra) buvo pridėta ir nuotrauka, kurios parašas – str. pabaiga:

Ant musų atmušto paveikslėlio matome pačius [Betygalos beturtėlių] prieglaudos namus; vidury sėdi pats klebonas [Stankunas], po kairią jo ranką p. Dulevyčė, aplinkui labdarių komitetas, poni Dulevyčienė, panna Chlevinskutė, Mačiulutė [Maironio sesuo?], M. Tiškus ir kiti; kairėje pusėje regime pačius vargšus su visokiais darbo įrankiais.

B.d.

7 komentarai:

 1. Tai iš šitų Šileikų kiek suprantu ir antrasis Anos Achmatovos vyras ?

  AtsakytiPanaikinti
 2. Regis, taip, nors kairės rankos kirst ir neduočiau.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Achmatovos antrojo vyro tėvas – Казимир Донатович Шилейко, išeitų, generolo brolis? Taigi Adolfas Šileika – Voldemaro Šileikos dėdė?

  AtsakytiPanaikinti
 4. Anonimiškas2013-03-09 14:16

  Ačiū labai už informaciją. O ką reiškia LL ir kur saugomas tas Adolfo Šileikos nuotraukos originalas?

  Išties, pagal gautus duomenis iš Lietuvos Archyvų galiu patvirtinti, kad generolas Adolfas Šileika buvo Kazimiero brolis, abiejų tėvas Donatas.
  Voldemaras Šileika, A. Achmatovos antrasis vyras - Kazimiero sūnus.
  Broliai Adofas ir Kazimieras su mano proseneliu Leonardu buvo antros eilės pusbroliai. Visi minėtieji Šileikos priklausė bajorų luomui, kuris jų protėviui Jonui Šileikai buvo suteiktas 1662 m. , karaliaus Jono Kazimiero Vazos raštu. Giminės herbas - Bibershtein http://pl.wikipedia.org/wiki/Biberstein_(herb_szlachecki).

  Ką tik gavau iš Lietuvos archyvų savo protėvių geneologinį medį, taigi dabar tyrinėju, rinkdama medžiagą iš įvairių šaltinių. Būsiu dėkinga už bet kokią susijusią informaciją (rašyti el. pastu: vilmuze@gmail.com)

  Vilma

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. LL = pirmasis po lietuviškos spaudos grąžinimo pradėtas leist savaitraštis Lietuvių laikraštis (leistas Sankt Peterburge nuo 1904; ofic. red. Antanas Smilga). Kur nuotraukos originalas, nežinau; pirmąkart ji paskelbta ten, kur nurodžiau.

   Panaikinti
 5. Iš Tomo Venclovos atsiminimų apie Achmatovą: A.A.: „Jūs – antrasis lietuvis mano gyvenime“. Pirmasis, aišku, jos buv. vyras Voldemaras, kitaip – Vladimiras Šileiko. Vertino kaip Rytų kultūrų tyrinėtoją, bet: „Kaip vyras, jis bet kuria prasme buvo katastrofa.“ (Pertrūkis tikrovėje, p. 514)

  AtsakytiPanaikinti