(cc) (by:) —vg— [filologas (platesniąja prasme) ir batautojas]

2010-07-17

(87.2) Maironiana

Šiaip ar taip, šeštadienis, poilsiadienis, tad tebūnie šis tas smagesnio.

(β) Pirmasis (?) lietuviškas literatūrinis kryžiažodis

LL 1905-06-23/07-06 nr. 29, p. 406 buvo paskelbtas kryžiažodis (skelbiant šiek tiek supainiota, nr. 31 teko dėt klaidų atitaisymą; čia pateikiu atitaisytąjį variantą):
ATSPĖKITĖ!
Jo-re-li-klas-lė-ta-nas-šra-mil-au-o-ne-lis-sau-ir-a-ži-po-nas-niai-sei-.
Tos sąjamos reiškia žodžius, kurių pirmosios raidės į eilią sustatytos nurodys vardą vieno Lietuvos dainiaus.
Žodžių reiškimas:
1) didelio augio žmogus.
2) gamtos apsireiškimas.
3) katalikų vardas.
4) pavietinis Lietuvos miestas.
5) Lietuvos miestas.
6) Valakų žemės miestas.
7) Įrankis irklavimui reikalingas.
8) Viena iš dangaus šviesų.
Išrišimus prisiuntinėti iki 10 (23) liepos dienai.
Geriausiai išrišusiam pagal nutarimo bus išsiųsti «Pavasario balsai» Maironio.
Kadangi išrišimas savaime aiškus, tai radęs net nemėginau spręst. Ar tai buvo kietas tuolaik riešutėlis? Sunku pasakyt. Be to, šiuolaikiškai žiūrint, prie šio kryžiažodžio derėtų dėt riebią R, o dabar – paslėpta reklama.

Teisingi atsakymai buvo paskelbti 1905-06-14/27 nr 32, p. 462:
UŽDAVINIO «ATSPĖKITĖ», 29 NUMERYJE PATILPUSIO ATSPĖJIMAS.
Iš sąjamų: «Jo-re-li-klas-lė-ta-nas-šra-mil-au-o-ne-lis-sau-ir-a-ži-po-nas-niai-sei» išeina:
1. Mil-ži-nas
2. Au-šra
3. Jo-nas
4. Ra-sei-niai
5. O-li-ta
6. Ne-a-po-lis
7. Ir-klas
8. Sau-lė
Iš pirmųjų kiekvieno žodžio raidžių išeina pseudonimas vieno musų dainiaus: «Maironis».
Kas neįspėjamiausia – tai 4) Olita, Lietuvos miestas (tikriausiai Alytus), o ne mot. vardas; Joną susieji su Ioannes, kentėt galima.
Belieka paskelbt nugalėtojus:
Uždavinį atspėjo: Kun. Juozas Tumas iš Vadaktų, Kun. Juozas Leikus iš Laižuvos, Br. Juzumas ir Peterburgo, Dominįkas Kulikauskas iš Dusėtų, D-ras J. Gailiunas iš Uralsko, Kazys Motėjunas iš Peterburgo, B. Pažera iš Krasnikų (Liublino red.), «Duda» iš Telšių.
Šitiems, gerus atspėjimus prisiuntusiems, Redakciją išsiųs knygą «Pavasario balsai» Maironio.
Ir vėl Vaižgantas pirmas. Juk ne be pagrindo atsakydamas 1932-ais į Naujosios Romuvos literatūrinę anketą juokavo:
Kai numirsiu, jūs mane iškimškite ir pastatykite universiteto zoologijos salėje, o varinėje lentelėje, kaip Radvilo šernui, parašykite: „Naš postriel viezdie pospiel“ [Mūsų vijurkas visur suspėjo]. (cit. iš Vinco Maciūno Rinktinių raštų, 2003, p. 661; storiausia redaguota knyga)


B.d.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą