(cc) (by:) —vg— [filologas (platesniąja prasme) ir batautojas]

2018-03-20

(1064) Visiškai tarp kitko: apie ab leidinius

Kovo 16-ą, knygnešių dieną, mirė aVytautas Andziulis (bJuozas Bacevičius – mirė 1995 VII 19). Pranešimuos primenama, kad ab buvo pogrindinė leidykla-spaustuvė, veikusi Salių kaime prie Kauno 1981–1990 metais, išleidusi 39 religinio, istorinio ir kitokio pobūdžio leidinius.
Jei kas norėtų pasižiūrėt, paskaityt ab išleistų knygų, ką kur galėtų rast?
Nacionalinės bibliotekos suvestinis katalogas libis.lt. Išplėstinė paieška. Leidėjas: ab. Rodo tik spaudinius, išėjusius 1990–1997 metais.
Vadinas, nė vienoj Lietuvos viešojoj bibliotekoj nėr nė vieno iki atgaunant nepriklausomybę pasirodžiusio ab leidinio? Atrodo, kad taip.
Tuolaik negavo, taip ir liko. Pagalvojau: jei, tarkim, Kauno apskrities viešoji biblioteka sugalvotų savo fondus praturtint ne tik naujom knygom ir kreiptųs į žmones, negi neatsirastų, kas padovanoja ab leidinių? Manau, atsirastų. Tik dovanas reiktų įrašyt katalogan, o ne pasidėt kaip muziejinius, t.y. po stiklu saugomus, eksponatus. Knygos turi turėt teisę būt skaitomos.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą