(cc) (by:) —vg— [filologas (platesniąja prasme) ir batautojas]

2010-10-15

(118) Du Kristaus mediniai veidai

Kad šis įrašas atsirado, ačiū kolegei R.P. Tvarkydama ikonografinę medžiagą, susijusią su 1937-ų Paryžiaus pasauline paroda, vis pacituodavo ką nors iš Gabijos Surdokaitės straipsnio. Užkibau, nes atmintis pasiūlė priedurą.

Taigi, pagrindinis Lietuvos ekspozicijos akcentas buvęs salės vidury ant pjedestalo sėdintis didžiulis rūpintojėlis. Parodos Lietuvių skyriaus komitetas norėjęs, kad būtų kokių 3 metrų ir išdrožtas iš ąžuolo. Juozas Mikėnas, kuriam patikėta įvykdyt užsakymą, pagal nežinomo liaudies meistro drožinį padaręs metru mažesnį (202 cm), o svarbiausia – gipsinį. Ir atsisakęs „pervest į medį“, nes jis ne drožėjas, o skulptorius esąs.
Parodoj oficialiai prancūziškai skelbta, kad skulptūrą pagal Mikėno modelį išskobęs „senas valstietis, dar nepamiršęs dievdirbystės tradicijų“, nors iš tiesų buvę visai kitaip: rūpintojėlį išdrožė amatų mokyklos instruktoriai, o baigė, galutinę formą suteikė tuomet Kauno meno mokykloj mokęsis Vytautas Kašuba.
O dabar apie svarbiausią dalyką: viskas buvo daroma degamai, spaudė laikas, nebeliko kada išdžiovint ąžuolinės skulptūros, tad savaitę buvo verdama aliejuj – į ką būt buvę panašu, jei Paryžiuj būt ėmusi skilinėti?

Rugpjūčio pabaigoj – rugsėjo pradžioj teko iš Biržų važinėt į Likėnus. Vasarą ten autobusai neužsuka, tik nuo rugsėjo 1-os, tad išlipi Pabiržėj ir pėdini porą kilometrų. Apžiūrėjau Pabiržę. (Apie namą, kur gyventa kardinolo Vincento Sladkevičiaus, jau rašiau priedure.) Buvau užsukęs ir bažnyčios šventoriun, kur 1999-ais buvo pastatytas memorialas Pabiržės parapijos 1940–1990 metų tremtiniams ir politiniams kaliniams atminti. Akmens plokštėse iškaltos pavardės, tremties ar kalinimo vietos, o centre, po stogu, – Kristus. Kaip dažniausiai būna, spaudė laikas, ir nebuvo kada džiovint medžio. Ir jis, medis, pasielgė kaip tinkamas – suskilo.
Ir teisingai padarė – bent man, toks jo veidas iškalbingesnis už išvirtojo aliejuj 1937-ais.


←  kaip ir tame pačiame šventoriuj esančių angeliukų veidai  →

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą