(cc) (by:) —vg— [filologas (platesniąja prasme) ir batautojas]

2020-02-13

(1222) Eilėraščių istorijos, ix: Putino „Romansas“

arcelijus Martinaitis yra surašęs „K.B. patarimus, kaip naudoti eilėraščius“ (K.B. įtariamas, 2004, p. 85–86); vienas jų – „garsiai skaityti [...] prieš narkozę“. Šiuo K.B. patarimu, užrašytu tik XXI amžiui prasidėjus, Antanas Vaičiulaitis pasinaudojo dar kai Martinaičių Marcelijaus nebuvo šiam pasauly; vadinas, K.B. savo patarimus gyvu žodžiu daug seniau pradėjo platint.
— iš Vaičiulaičio atsiminimų:
Kai 1927 metais į mano rankas pateko „Tarp dviejų aušrų“, jau buvau išlaikęs baigiamuosius, bet žemesnėms klasėms pamokos dar ėjo. Literatų būrelis paprašė manęs paskaitos jų susirinkimui. „Tarp dviejų aušrų“ padarė man didelį įspūdį, kurį ir šiandien jaučiu – ten nuskambėjo didelė ir nauja lyrika, ir ta knyga man pasiliko vienu iš kertinių veikalų lietuvių literatūroje. Tad, gavęs knygą, išmokau keletą eilėraščių ir nuėjęs tam literatų būreliui pašnekėjau apie Putino „Tarp dviejų aušrų“. Ką besakysi, gražus buvo „Rūpintojėlis“, bet anais laikais man širdin įsmigo „Romansas“ – ir jo nuotaikos lig šiol neišnyko. Atsimenu ir kokį trenkiantį įspūdį paliko „Pesimizmo himnai“. Kai užeina toks jausmas, dar ir dabar kai kada kartoju sau „Romanso“ posmus, nors viso eilėraščio gal ir neįveikčiau. Aš kartoju pirmąją redakciją, kuri buvo tokia:
Su pirmuoju pavasario saulės šypsniu
Tu žieduotu jausmu į mane atskridai.
Vėliau Putinas pakeitė „Tu žieduotu jausmu...“ į „Tu kaip laimės svaja...“ Kartą paklausiau, kodėl jis tą padarė. Jo atsakymas buvo maždaug toks – „žieduotu jausmu“ jam atrodė kiek dirbtinis.
Su „Romansu“ buvo istorija, gal vienintelė lyrikos ir medicinos analuose. 1930 metų pradžioj daktaras Vladas Kuzma man darė didelę operaciją. Kai viskas buvo paruošta ir aš gulėjau ant operacinio stalo, daktaras Kuzma liepia man: „Dabar skaičiuok: vienas, du...“ O aš paprašiau, ar negalėčiau vietoj skaičių sakyti eilėraštį. Daktaras Kuzma sutiko, ir aš pradėjau: „Su pirmuoju pavasario saulės šypsniu / Tu žieduotu jausmu...“ Man rodos, kad aš ištesėjau ligi antro posmo vidurio... (AntV, „Iš atsiminimų apie Putiną“, Dienovidis, 1990 XII 21, nr. 8, p. 11)
P.S. „Romansas“ buvo skirtas būsimajai Mykolaitienei – Emilijai Kvedaraitei (jei atmintis neatgauna; atrodo, visai neseniai apie tai skaičiau, bet kame jau ir nebeprimenu).
P.P.S. Atmintis ne nelyg, o visai kaip pelkė, kaip Pastaunykas Biržų pakrašty, – tylu ramu, bet tik bakst kokiu pagaliu į dugną, ir ima kilt burbulai burbuliukai. Vakar darbe tvarkant rankraščius: Šatrijos Raganos 1928-ų pabaigoj rašyto laiško Konstantinui Balmontui juodraštis – ir: „Полночной порою в болотной глуши / Чуть слышно, бесшумно, шуршат камыши. // О чем они шепчут? О чем говорят? / [etc.]“ Nuo kada atminty tupėjo tie ш? Nuo 1980-inių pradžios, iš kažkokios antologijos, kuri vadinos gal Русская поэзия начала XX века, gal kitaip; stora tokia; ir vaidenas, kad prisimintas eilėraštis prasidėjo vieno puslapio apačioj (vienas ar du dvieiliai), o tęsės kito puslapio viršuj. — Na ir kam tokie prisiminimai? Kad galėtum iš savęs pasišaipyt.

6 komentarai:

 1. Apie Emiliją Kvedaraitę veikiausiai skaitėte V. M-P. muziejaus tinklapyje (2019 rugpjūčio 16 d.)
  https://www.facebook.com/vmpmuziejus/photos/a.453086248082548/2475378292519990/?type=3

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Ačiū už bandymą padėt atsiminti. Ir padėjot. Dalyką, kurį nurodėt, pirmąkart pamačiau, bet atsiminiau, kame skaičiau apie „Romanso“ genezę – Putino Raštų redaktoriaus Aleksandro Žirgulio dienoraštiniuos užrašuos apie susitikimus su Mykolaičiu ir Mykolaitiene. Mykolaitienė pasakojusi Žiguliui neilgai trukus po vyro mirties:
   Gyvenusi V. Mykolaičio kaimynystėje (Mickevičiaus ir Donelaičio g. kampas), Leono XIII fondo namely (tada buvo vienas aukštas), studenčių benbrabutyje. Putinas gyveno šalia. Ji Kaune gyvenusi jau nuo 1923 m. 1926 m. buvęs „pirmas mano vizito pas Putiną užfiksavimas“. Ji vieną dieną buvusi išėjusi pas dėdę, prisiskynusi alyvų, ne šiaip sau puokštę, bet tiesiog visą glėbį, ir su tuo glėbiu nuėjusi pas Putiną. Jis atidaręs duris – o ji su visom tom gėlėm ant jo. Visur ir visokiuose indeliuose primerkę. Putinas po to parašė eilėraštį „Romansas“ (pirmasis rinkinyje „Tarp dviejų aušrų“), kurio toks pirmas posmas:
   Su pirmuoju pavasario saulės šypsniu
   Tu žieduotu jausmu į mane atskridai.
   (LLTI BR, F4-3037, l. 97)

   Panaikinti
 2. O ką Šatrijos Ragana rašė Balmontui? Jie susirašinėjo?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Greičiausiai tas vienas laiškas tebuvo: dėkoja Balmontui už eilėraštį, kuriuo „stojama ginti teisę ir teisingumą“ (neišsiaiškinau, kas tai per eilėraštis), apie tokį laišką ikšiol nežinota; atsakydamas Balmontas atsiuntė Pečkauskaitei savo nuotr. su dedikacija (ta nuotrauka yra knygoj Tokią gražią kartą man atsiuntei...)

   Panaikinti
 3. Pabūsiu už zanūdą: "būreliuipašnekėjau" citatoje taip, ar korektūros klaida?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Aišku, kad du žodžiai turi būt; baksnodamas per silpnai paspaudžiau tą apatinį ilgąjį klavišą. Na, dabar tai jau viskas tobula :)

   Panaikinti