(cc) (by:) —vg— [filologas (platesniąja prasme) ir batautojas]

2018-09-25

(1109) Užparaštė, cxlii: apie mirtį Paryžiuj / pamačius Paryžių

— eilėraščio rankraštį saugo Silva Kurienė —
avasarį Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba virtualion erdvėn įdėjo Povilo Girdenio parengtą parodą „Atėjau į žemę sapnui...“, skirtą Rimui Burokui (*1953, vadinas, šįmet būtų 65-eri; truputį nustebau Pratarmėj neradęs paminėtos svarbiausios knygos – 2008-ais „kitų knygų“ ir Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos išleistų (Ne)gyvenimo fragmentų, kur sudėti eilėraščiai, įv. dokumentų faksimilės, nuotraukos, atsiminimų gabalai).
(Ne)gyvenimo fragmentų priešpaskutiniam puslapy įdėta faksimilė, kurią galima pamatyt ir parodoj (žr. dešinėj). Eilėraštis, kurį prisimenu, jei tik kas pradeda samprotaut, esą poetai išsipranašauja savo mirtį ir pan.
... Mirsiu pražilęs ir girtas
lapkričio rytą Paryžiuj...
parke kuždėdamas „silva
я получил „Gran Pri
— — — — — — — —
O lietingam rudens Paryžiu[j]
Pastatys man supuvusį kryžių.
Netikėtai iškritęs sniegas
               tavimi mane užpustys.
Mirė Vidaus reikalų ministerijos Pataisos reikalų valdybos ligoninėj Vilniuje, 1980 VIII 12 труп бывшего осужденного buvo palaidotas Rokantiškėse, bevardžių kapų plote: ряд 13, могила № 8 (dabar žinoma, kuris kapas jo).
— — vėl prisiminiau šį RB eilėraštį, popieryne užtikęs Arvydo Juozaičio rašinį „Pamatyti ir nenumirti“:
„Pamatyti Paryžių ir numirti“, – šis keistas posakis sklandė tarybiniais laikais inteligentų šeimų virtuvėse. Regis, jis buvo atklydęs į daugelio mūsų galvas iš kažin kurio tarybinio filmo. Vėliau, kai krito visos užtvaros ir sienos, kiekvienas galėjome savo nuožiūra pagalvoti apie vietą, kurioje norėtume numirti. Pamatyti tą vietą ir – numirti. Keista inteligentiška užgaida, gal net išsigimimas: pamatyti gyvenimo viršūnę, pabūti joje ir – stačia galva žemyn. Tarytum mirtis būtų koks eksperimentas, koks pokštas. Ir lyg mėgautųsi žmonės tuo ekscesu.
Šiaip jau paprasti ir padorūs žmonės miršta namuose, – nei šis, nei tas mirti kaip pamestinukui prie tvoros. [...] Žodžiu, tėvynė – dalykas rimtas, jos nepakeisi. [Etc.] (Šiaurės Atėnai, 2004 VII 24, nr 28, p. 2)
2004-ais AJ tapo kultūros attaché Karaliaučiuj, tai ir buvo užplūdusios mintys, ar norėtų ten, „kur mirė prūsai, kur mirė lietuvininkai“, ir jis numirt – „ne todėl, kad šitai pamačius daugiau nieko ir nereikia. Dėl kitos priežasties – čia mirti gražu.“ Nusprendžia, kad dar verta pagyvent, bent jau iki Karaliaučiaus 750-ųjų metinių. — Bala nematę, visiem visokių minčių ateina į galvą; už kitko užkibau: kokia posakio „pamatyt Paryžių ir numirti“ kilmė?
Tikrai iš filmo? Buvo toks – Увидеть Париж и умереть, bet jis tik 1992-ais pasirodė, tarybiniu nebevadintinas.
Pagooglinęs ir pasiskaitęs lyg turėtum patikėt, kad šita frazė iš Iljos Erenburgo 1931-ais išleistos knygos Мой Париж; l. daug kur taip rašoma; ir tik vienur radau nevierno tamošiaus (tokie visi turėtumėm būt googlindami) pastraipą:
Автором слов «увидеть Париж и умереть» считается советский писатель Илья Эренбург (1891–1967) и связываются они с его книгой «Мой Париж». Факт этот гуляет по интернету без цитирования. Только сообщается, что Эренбург в книге «Мой Париж» говорил читателю, будто в этом городе хочется «умереть от счастья». Но «увидеть Париж и умереть» и «увидеть Париж и умереть от счастья» (даже если такое словосочетание в книге имеется) — всё-таки не одно и то же.
Так что вполне возможно, что Эренбург к словам о Париже и смерти после посещения его отношения не имеет.
Beje, kai darbe užsiminiau apie šitas paieškas, jaunoji coll. Dalia pagooglino ir angliškai; ir užtiko dar tik pasirodysiančią Eleonory Gilburd studiją To See Paris and Die: The Soviet Lives of Western Culture. Įdomu, kaip ten paaiškinta posakio kilmė. (Jei kas nusipirksit ir perskaitysit, gal galėtumėt kaip komentarą parašyt?)

8 komentarai:

 1. Aš paguglinau prancūziškai ir radau, kad posakis su Paryžium yra parafrazė itališko posakio apie Neapolį – Vedi Napoli e poi muori! – Pamatyk Neapolį ir gali mirti. Posakis esąs liaudiškas, sklandąs tarp pačių neapoliečių, o pacitavo jį ir taip išgarsino Gėtė „Kelionėje į Italiją“ (keliavo 1786–88, išleista 1816–17).

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Vienam iš rusiškų įrašų apie šitos frazės sąsajas su Erenburgo Mano Paryžium paminėta, kad pirminiam (?) variante buvusi minima Roma, išeitų, lotyniškas posakis buvęs. (Bet čia tik tariamoji nuosaka.)
   Beveik neabejotina, kad Rimo Buroko ar Arvydo Juozaičio ausis šitas posakis pasiekė tiesiog kaip rusiška крылатая фраза; tik mes bandom atkapstyt jo šaknis.

   Panaikinti
 2. Anonimiškas2018-09-25 12:57

  Kiek leidžia pamatyti Google Books paieška Erenburgo knygos viduj, šitos frazės joje nėra. Kadangi "Mano Paryžius" - socialinės kritikos tekstų ir nuotraukų albumas, Gėtės prasme pavartota ir skambėtų gana keistai. Juolab, šalia tokių sakinių: «Можно и умереть с голоду - это ведь частное дело.» Dauguma Ehrenburgą nurodančių šaltinių net nelabai nori sakyti, kad jį cituoja, tiesiog aptakiai rašo, kad posakis "siejamas su Iljos Ehrenburgo knyga". Kitaip tariant, jei nežinai puslapio, tai neturėtų trukdyt galvoje kokius nors reiškinius "susieti".

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Taip, neturėtų trukdyt, ir netrukdo – kartais juk daug nepagrįstesnių sąsajų galva prikuria.
   O dėl posakio apie Paryžių rusiško varianto, logiška, kad jis siejamas su Erenburgu, daug rašiusiu apie Paryžių, dažnai ten būdavusiu. Štai ir Kostas Korsakas su Salomėja Nėrim važiuodami Maskvon parvežt Stalino saulės būtent Erenburgą sutiko traukiny, aišku, grįžtantį iš Paryžiaus – žr. Lietuvos žinios, 1940 VII 31, p. 4 (ir kituose laikraščiuose šitas tekstelis buvo paskelbtas, ne tik lietuviškai, ir žydiškai, ir lenkiškai).

   Panaikinti
 3. Anonimiškas2018-09-26 23:44

  ...attaché...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Ačiū už įrašą!
   Rašydama disertaciją apie Vakarų literatūrą sovietmečiu kaip tik skaitau Gilburd knygą. Ji rašo: „However, this story ends in a pervasive sense of loss, as Soviet citizens themselves became foreigners. “To see Paris and die,” the Soviet version of “Vedi Napoli e poi muori,” was a dream and a death wish. The idiom meant that Paris was the ultimate fulfillment of life’s aspirations, with nothing else left to experience. And the idiom also intimated the willingness to pay with one’s life: death was the ultimate price for seeing Paris“ (p. 2).

   O štai kitame interviu ir patikslina: „The origin of the line is ambiguous for me. The line is usually attributed in a clichéd kind of way to Ilya Ehrenburg and to his book, My Paris, from 1931. […] The line doesn’t come from any particular source. It’s a set expression, an idiom in Russian. It’s a paraphrase of “To see Naples and die,” which received common currency after Goethe had used it in his Italian travelogues. In a more immediate context than Goethe, the phrase was used as a title of a film. After the Soviet Union disintegrated, there were several prominent films that reconsidered the place of the Western world, and Paris specifically, in Soviet lives. One of these films was Aleksandr Proshkin’s To See Paris and Die from 1992.“ (https://www.aseees.org/news-events/aseees-blog-feed/see-paris-and-die-interview-eleanory-gilburd)

   Būtų įdomu daugiau sužinoti apie šio posakio vartojimą ir lietuviškame kontekste :)

   Panaikinti
  2. Nėr už ką. — Subaksnoji kokio impulso paskatintas, ir užmiršti. Kol kas nors, parašydamas komentarą, neprimena.
   Dėl to posakio lietuviškuos kontekstuos – jei kada nors kur nors užkliūsiu, užfiksuosiu šičia kaip komentarą. Jei prisiminsiu :)

   Panaikinti