(cc) (by:) —vg— [filologas (platesniąja prasme) ir batautojas]

2014-01-10

(567) Visiškai tarp kitko: ne tik apie Mieželaitį

Reiktų pradėt nuo pagiriamojo žodžio ne didmiesčiuos rengiamai ir leidžiamai kultūrinei spaudai, t.y. jos rengėjams ir leidėjams, tik va visokie gražūs žodžiai iš galvos išgaravę. Tiesiog: pagarba.
Rokiškio krašto kultūros žurnalas Prie Nemunėlio naujausią numerį pradeda Salvinijos Kalpokaitės straipsniu „Literatūros istorikei Reginai Mikšytei atminti“ (2013, nr. 2(31), p. 3–9). Pernai buvo 90-metis; 1923–2000, gimusi ir palaidota Rokišky, dirbusi LLTI, pirmiausia baranauskininkė (šiek tiek esam bendravę, kai buvo leidžiama Baranausko Rinktinė (1994) „Baltose lankose“, kur dirbau; paskui dėl akademinių Baranausko Raštų teko ne kartą susitikt).
Kalpokaitės straipsnis pagardintas citatomis iš R.M. laiškų jaunystės draugei Elenai Naginskaitei-Vajegienei, kolegų prisiminimais. Geras, net labai geras, ypač turint galvoj, kad kitur – nieko.
Eidamas, tarkim, miško taku nežinai žmogus už kokios styrančios šaknies imsi ir užkliūsi, būtent šįkart, nes kitkart greičiausiai ją peržengsi ir net nepastebėsi, kad jos ten būta.

1963-ių pradžia buvo jubiliejinga: Stanislavskiui 100, Putinui ir Žiugždai po 70, Sniečkui 60, Mironaitei 50; ir prof. Jurgiui Lebedžiui 50.
Laiške (tiksli data nenurodyta) Vajegienei Mikšytė rašo apie Lebedžio jubiliejaus minėjimą:
Nuostabi buvo M. Mironaitės deklamacija. Oficialioji dalis buvo be galo žemo lygio. E. Mieželaičio kalbos – kaip visada – žodžių sentimentali pūga. A. Venclovos – paklodė, J. Paleckio – primityvizmas.
Nors buvusi ir atsvara – „pritrenkianti prof. V. Mykolaičio kalba. Sunku ją atpasakoti. Jis dar kartą įrodė, kokia didelė, bekraštė asmenybė jis yra.“
Žodžių sentimentali pūga ėmė ir priminė tai, ką girdėjau per „Svobodą“ praeitą pavasarį, apie Mieželaičio, Mikšytės ironiškąją frazę pasukus, žodžių propagandinę/demagoginę pūgą. Susiradau sovobodoj.org.
„Svoboda“ iš savo archyvų traukė įrašus ir norėjo primint, kaip šis radijas atspindėjo praeito amžiaus devinto dešimtmečio įvykius – Наши восьмидесятые. (Kai pagalvoju, būtent 1980-tiniai mano gyvenime esminiai: nežinia prieš ką pasišovęs maištaut jaunuolis iš Biržų, rašinėjantis lyg ir eilėraščius, 1980-ais įstoja į VU, lietuvių kalbą ir literatūrą; miršta Brežnevas, Černenko ir Andropovas, ateina Gorbačiovas; o dešimtmečio pabaigoj jis jau, atsiprašant, „susipratęs kul'tūrininkas“, vienas iš Sietyno rengėjų, jau ir tėvas [1985-ų pavasarį prie sūnaus lovelės naktim parašęs diplominį darbą apie vydūniškąją kultūros sampratą, kurio įvade, darbo vadovei patarus, tepacitavęs Engelsą; to tuolaik jau buvo gana, Marxo ar Lenino nebereikalauta]; čia visiškai šiaip.)
Подхожу ближе к делу, t.y. prie to, ką girdėjau. Introdukcija: 1979-ų Lenino literatūros premija už „atsiminimų“ trilogiją Mažoji žemė, Atgimimas ir Plėšiniai buvo apdovanotas Sovietų Sąjungos KP gen. sekretorius Leonidas Brežnevas. (Per mano gyvenimą, tai vienintelis dalykas, kurį „buvo privalu“ perskaityt; aišku, nieks neskaitė; jo, tik dėl viso pikto apie jį, jei kartais prireiktų ką nors pasakyti).
Lenino premijų teikimas vyko 1980-ų kovo 31-ą. Brežnevo trilogiją iš taryb. rašytojų apdainavo Eduardas Mieželaitis.
„Svobodos“ bendradarbis rašytojas Viktoras Nekrasovas iš Paryžiaus (lietuviškai išėjo tik jo apysaka Stalingrado apkasuose, 1948-ais) ir pasvarstė, kodėl Brežnevą kaip rašytoją apdainuot buvo pasirinktas būtent Mieželaitis (ironija pasitelkta meistriškai):

Как это делается – мы знаем. На заседании Политбюро составляется список товарищей, которые должны приветствовать и поздравлять новоиспеченного лауреата с наградой, идет обсуждение, список большой, кандидаты все достойные, проверенные, но надо выбрать самого достойного – это тоже награда. Вручать диплом и прикручивать медаль к лацкану пиджака будет Георгий Марков, у него это хорошо получается, а вот с теплым приветствием кого? Михаила Алексеева? Неплох, но не очень-то знаменит и внешность какая-то не запоминающаяся. Вадим Кожевников? Внешность ничего, но говорить не умеет. Александр Чаковский? Все хорошо, но он еврей. Лучше всего было бы, конечно, Валентина Распутина [šitą rašytoją žinau iš vertimų, tikrai geras: apysakos Atsisveikinimas su Matiora, Gyvenk ir neužmiršk (1985), apsakymai periodikoj]  – и талантливый, и русский, и даже сибиряк, но увильнет хитрец, скажется больным. Вот так, перебравши всех, и останавливаются на Межелайтисе – интеллигентная внешность, член партии с 43 года, ошибок не допускал [Preikšui pavainojus už eilėraštį apie kumelę, iš vietinio kom. jaunimo CK buvo „tenutremtas“ į to paties vietinio kom. jaunimo CK organo redakciją, nors pats tai suvokė kaip baisią represiją], а то, что литовец – в этом есть даже какой-то оттенок – дружба народов.
Но вот торжественное собрание уже позади, все прошло хорошо. Конечно волновался, в двух местах немного сбился, но русский все-таки не родной язык. А вообще это прибавило даже какой-то теплоты, подчеркнуло взволнованность оратора. До Леонида Ильича это дошло, даже улыбнулся, одобрительно кивнул головой, когда тот говорил о том, что благородный гуманизм книг Леонида Ильича, его человечность укрепили его – Межелайтиса, – вселили новые силы, уверенность и желаниепродолжать творческую работу над темой человека. А дело в том, что целых 20 лет Межелайтис в своей творческой лаборатории работал над темой человека – это нелегкая тема. Иногда, утверждает поэт, сталкиваешься с такими проблемами, с такими трудностями, что не знаешь, сумеешь ли их в своем творчестве преодолеть. И когда становится очень трудно, ищешь твердых опор и таких книг, которые помогли бы преодолеть творческие трудности. И вот такими книгами, как выясняется, являются именно книги коммуниста, новатора и гуманиста Леонида Ильича Брежнева.
Стоп, больше не могу цитировать все эти превосходные степени, всю эту заведомую ложь о «глубоком отклике в сердцах трудящихся, писателей и художников, которым встретили они мудрое, гуманное, боевое слово» и так далее. Казалось бы, ко всему этому надо бы привыкнуть, но когда сталкиваешься заново, каждый раз задаешь себе вопрос: неужели не стыдно?
Spėliot lyg ir nei šis, nei tas. Jautė gėdą ar manė paprasčiausiai atliekąs neišvengiamą „kolegos“, Lenino premijos laureato, pareigą, nors (dėl šito neabejoju, Mieželaitis nebuvo durnas) suprato, kad tai ne Brežnevo „kūrinys“?
Spėliot baisiau knieti apie kitą situaciją: kai 1989-ais Bernardas Brazdžionis iš lėktuvo žengė per Lietuvą nelyg koks triumfatorius, ar jis, Mieželaitis, prisiminė savo „Per pasaulį keliauja šuva“, eiliuotą tekstą ad hominem (Tiesa, 1953-03-29, p. 4: „Ir ne baltas, kaip vyšnios viršūnė, / Ir ne žydras visai, kaip dangus, / O daugiau panašus gal į šunį / Per pasaulį keliavo žmogus“)? Jei prisiminė, ar pajuto gėdą dėl to teksto autorystės [ŠA skelbtam dienorašty, kiek prisimenu, šis įvykis neužfiksuotas; Mieželaitis mirė 1997]? Teksto, už kurį, progai atsiradus, turėtų rastis noras atsiprašyti [manau]. – Jei ne, tai – kas?

Prieduras (2015-03-12) Liongino Šepečio, vėlyvuoju sovietmečiu pagrindinio kultūros „vadybininko“, knygoj Negeri užrašai, 1955–1990 m. (2014) yra toks įrašas:
1980 m. kovo 3 d. Drg. L. Brežnevui įteikta Lenino premija už trilogiją. Iškilmėse kalbėjo E. Mieželaitis (išliejome abudu daug prakaito, kol prikalbinau jį vykdyti Centro prašymą ir dalyvauti ceremonijoje). Mūsiškis sakė: „Kalbu kaip Jūsų skaitytojas.“ Chm... (p. 223)
Štai kas yra cinizmas: priverti, o po to pasišaipai.

6 komentarai:

 1. Kiek „pažįstamų“ rusiškoj citatoj – Čiakovskis ir Markovas (sodo palėpėj dulka pirmojo „Blokada“ (lietuviškai; trys storiausi raudoni tomai) ir antrojo „Сибирь“ (rusiškai; esama ir liet. vertimo); Michailo Aleksejevo (не очень-то знаменит и внешность какая-то не запоминающаяся – mat kaip) skaičiau romaną „Вишневый омут“ (rusiškai, bet irgi yra liet. vertimas, rodos, net ir filmas yra) – atsimenu tik bendrą įspūdį – patiko, daugiau nelabai.
  Visus juos „pažįstam iš vertimų“, ne tik Rasputiną.

  O Mikšytės Valiūną (Baranauską irgi? nepamenu), Merkio Daukantą, Vanago Strazdą, Jovaišo Rėzą, gal dar ir Lebedžio Stanevičių (tikriausiai) u-te Girdzijauskas, užuot skaitęs apie juos paskaitas, gudriai liepė sukonspektuoti – sakyčiau, labai išmintingas sumanymas. Ir pats nevargo, ir kolegoms skaitytojų parūpino, ir studentams nauda – jei norėjo, skaitė ir permanė.

  Regioninė kultūrinė spauda – taip, gėris. GK 12 nr. didžiulis straipsnis apie ją (Švambarytės-Valužienės); šiaip daugiau faktografinis: kas apie ką rašo – kalbą, tarmes, literatūrą, istoriją... Bet apibendrinamoji mintis ta pati: pagarba.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Aš tik Rasputiną „pažįstu“, kitų tik pavardės girdėtos, tai nieko ir nepridūriau laužtiniuos skliaustuos.
   GK-os biblioteka neužsakiusi, tai, matyt, teks pradėt pirkti – negražu juk būt neskaičius ir Vilniuj leidžiamų. :)

   Panaikinti
  2. Pirkti nepavyks, reikia prenumeruoti.
   Patarimas: galima rast pašonėj, pas kaimynus, LKI bibliotekoj (spėju).

   Panaikinti
 2. Dar man įtartinas pasirodė (gal klystu) toks iškilmingas Lebedžio viso labo tik 50-mečio minėjimas – su Putinu (kuris dėl nesveikatų ilgiausiai atsisakinėjo eiti į savo paties 70-mečio minėjimą ir tik paskutinę akimirką ryžosi), poezijos skaitymais... Kokias pūgas ir paklodes galima paistyti apie literatūros tyrinėtoją (tuo metu tik dvi knygos jo buvo išėjusios)?
  Ar nesumaišė čia Mikšytė su Putino minėjimu? Tiesa, kai kas nesutampa; Putinas dienoraštyje mini ne Paleckį, o Pranskų; ir nemini Mironaitės deklamacijų.
  Bet jei būtų buvęs ir kalbėjęs Lebedžio minėjime, matyt, būtų aprašęs savo dienoraštyje, o apie tai ten nėra.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Sutrikęs (truputį labiau negu šiek tiek) dar kartą pažiūrėjau į straipsnį. Citaton įvedamasis sakinys: „Įdomus 1963 m. rašytas laiškas, kuriame R. Mikšytė aprašo žymaus literatūros tyrinėtojo Jurgio Lebedžio 50-mečio jubiliejų, jo pagerbimą, pasakytas kalbas, sveikinimus“. Va toks. Negražu būtų abejot str. autore, argi ne?
   Beje, tais laikais 50-mečiai būdavo pirmasis rimtas jubiliejus, jau tikras jubiliejus; Lebedžio atveju – vienintelis, nes 60-mečio nebesulaukė (1913–1970).
   P.S. Pūgas paistyti galima bet kokia proga; o paklodes skaityti – irgi greičiausiai. Knygos išties tik dvi, bet ir tekstologo darbas, dėstymas. – Visiškai atsitiktinai dar dingtelėjo: o gal tai buvo jo monografijos apie Daukšą sutiktuvės + jubiliejus?

   Panaikinti
  2. Be to, 1963-ais buvo 350 metų nuo Daukšos mirties; tada ir Mironaitė tiktų su kokiais eilėraščiais apie gimtąją kalbą, ir Mieželaitis, kaip tarybinių rašytojų vadas.

   Panaikinti