(cc) (by:) —vg— [filologas (platesniąja prasme) ir batautojas]

2009-07-19

(31) Rastinukai, ii: pirmasis lietuvis kulinaras, pripažintas Paryžiuje ir Anglijoj

Kas parašė pirmąjį lietuvišką kulinarijos vadovą – aišku: Liudvika Didžiulienė-Žmona, Lietuvos gaspadinē, arba Pamokinimai kaip prigulincziai suvartoti Dievo dovanas (1-as leid. Tilžėj 1893; daugiau žr.: Milda Telksnytė ir Vygandas Račkaitis, Kaip lašas mariose…: Biografinė apybraiža apie pirmąją lietuvių beletristę moterį, švietėją, knygnešių globėją Liudviką Didžiulienę-Žmoną, Vilnius, 2004).
Bet rokiškėno Petro Jakšto (1899–1988) knygoj Atsiminimų tėkmėje: Stramiliai, Rokiškis, Sankt Peterburgas (Vilnius, 2004) radau užfiksuotą dalyką, kuris vis nedingsta iš galvos.
Elena [Jurgelionytė, poeto ir kt. Kleopo Jurgelionio sesuo] ištekėjo už Jurgio Jankausko, kilusio iš Vabalninko parapijos. Jis buvo virėjas. Tarnaudamas rusų caro gvardijos pulke, buvo pasiuntiniu pas karininką Malachovą, kilusį iš turtingos giminės. Išėjęs į atsargą Malachovas apsigyveno Paryžiuje, kur jis turėjo visą kvartalą namų. Į ten pasiėmė ir savo pasiuntinį Jankauską. Davė jam savo name nemokamą butą, kuriame jis su šeima ir gyveno. Jankauskas buvo žymus virėjas, kurį turtuoliai kviesdavosi baliams rengti. Prieš Antrąjį pasaulinį karą jis buvo išvykęs į Angliją. Ten jis buvo vyriausiuoju virėju turtingo lordo rūmuose. Parašė prancūzų kalba knygą „Kulinarinės pastabos“, kuri buvo išleista 1930 m., Vytauto Didžiojo metais, Paryžiuje. Jankauskai turėjo dvi dukteri. Viena ištekėjo už diplomato Eduardo Turausko, o kita – už ekonomisto Masiulio. Turauskai, pasitraukę iš Lietuvos, apsigyveno Šveicarijoje, o Masiuliai – Paryžiuje (p. 55).
Jei kas „padarytų namų darbus“ (pirmiausia rastų tą knygą), šita istorija tikrai susidomėtų bent jau RFI, o gal net „History“ TV kanalas... (Taip, smalsumas veda juokingon tuštynėn...)
Tesu žengęs vienintelį žingsnelį: apie šį rastinuką el. laiške papasakojęs Paryžiuj gyvuojančiam kurso draugui Valdui P., bet – tyla.

1 komentaras:

  1. Išeitų, kad Karolina Masiulytė-Paliulienė yra įžymiojo virėjo anūkė iš motinos pusės ir knygnešio ir knygininko Juozo Masiulio anūkė iš tėvo pusės. Ištrauka iš Bernardinų: "Ir mano mamos, ir tėvelio tėvai turėjo stiprių ryšių su Prancūzija. Mano mamos tėvelis, Jurgis Jankauskas, būdamas vos aštuoniolikos dirbo Sankt Peterburge caro Nikolajaus II brolio virėjo padėjėju. Vėliau, kai prieš I pasaulinį karą rusų karo atašė atvyko į Paryžių, senelis buvo pakviestas būti virėju Paryžiuje. Vėliau, pasiekęs labai aukštą lygį, senelis dirbo „Ritz“ viešbutyje kartu su žymiuoju prancūzų kulinaru Auguste‘u Escoffier, tarnavo pas princus, kilminguosius, tokius kaip Jungtinės Karalystės karaliaus Jurgio V draugas markizas de Cholmondeley. Senelis buvo tikras savo srities menininkas. Jo trys dukros Elena, Angelė ir Birutė gimė Prancūzijoje. Dukros buvo auginamos kaip prancūzaitės, nes niekas tuo metu Paryžiuje nežinojo, kas ta Lietuva. Seneliai nenorėjo būti laikomi rusais, tai pasirinko būti laikomi lenkais. Dokumentuose jie buvo registruoti ne kaip Jankauskai, bet kaip Jankowski. Mano mama taip ir liko Jankowski, tačiau jos seserys Elena ir Birutė – Jankauskaitės."

    AtsakytiPanaikinti