(cc) (by:) —vg— [filologas (platesniąja prasme) ir batautojas]

2009-07-16

(28) Tarp kitko: apie skaitymo/kalbėjimo tempą

Pranas Visvydas, dalydamasis įspūdžiais apie š.m. PP almanachą („Eiliavimo krizės Lietuvoje nesimato“, LM, 2009-07-10), užfiksuoja ir tokį:
Sugrįšiu prie pirmųjų pastraipų, kurias gegužės pabaigoje parašiau, gavęs šią „Poezijos pavasario 2009“ knygą su dviem skaitomos poezijos diskais. Vienas diskas „44 čiulbėjimai“ paeiliui sujungia visus ligšiolinius Poezijos pavasarių laureatus. Išklausiau ir vėl klausysiuosi. Skaito aktoriai skaitovai. Antrame diske, parengtame Virginijaus Gasiliūno, savo poeziją skaito aštuoni poetai. Malonu klausytis Justino Marcinkevičiaus baritono ar natūraliai niuansuoto Aido Marčėno balso. Tačiau pabaigoje Agnės Žagrakalytės ir Giedrės Kazlauskaitės skaitymas greitakalbe prilygsta Los Andželo radijo žinių pranešėjų skubrai. Greitai, kad kuo daugiau. Anot Ezros Poundo, „poetry is always news“.
Dėl to „greitai, kad kuo daugiau“ randas šis įrašas. „Daugùmą“ lėmiau aš: visiem maždaug po lygiai – po ≈ 10 min. Kiek jau to poetinio teksto išeis – tiek. Beje, A.Ž. ir G.K. bene daugiausia kartų truputį desperatiškai vis klausdavo: „Gal jau užteks?“ – „Dar reikia – vargiai ar čia jau bus 10 minučių.“ (Audioįrašo kiekį matuot spaudos ženklais man atrodo nelabai prasminga.)
O dabar apie skaitymą greitai–lėčiau–lėtai. Visų prašydavau: skaitykit kaip sau. Jei kas suabejodavo (gal per greitai?), sakydavau: kaip išeina, nereikia jokių aktorysčių pridėt. Maniau, kad reikia fiksuot ne tik natūralų poeto balso tembrą (sau, ne sėdinčiajam/-čiajai paskutinėj salės eilėj skaitykit), intonavimą, bet ir tempą – tai irgi kultūrinė vertybė, nulemta daugelio dalykų (sociolingvistikos tyrimų objektas; rengdamas įrašus CDžiui, tik pauzes tarp eilėraščių koregavau, eilėraščio vidun – šiukštu lįst).
Vargu ar čia ką beverta komentuot, gretinant su gyvenimo tempu ir kt. Tik vienas prieduriukas per retorinį klausimą: ar kam iš dabarties reklamininkų bent jau šmėkšteltų galvoj pasiūlyt užsakovui tokią reklamą, kuri lyg niekur būdavo dedama į praėjusio amžiaus ketvirto dešimtmečio laikraščius:


Kam beužtektų kantrybės perskaityt dešinį „knygos“ puslapį, kuriame reklamuojamas tualetinis muilas KIPRAS PETRAUSKAS?

2 komentarai:

  1. S.Geda rašo, kad tas muilas "Kipras Petrauskas" atsirado, kai dainininkas prasilošė. Neva per naktį 15.000 Lt.

    AtsakytiPanaikinti
  2. Moralas koks? Neprasiloškim, nes ir iš mūsų gali padaryti muilą (dviprasmiškai skamba). Kita vertus, argi ne vyro svajonė... (Fui, koks nemodernus —vg—, seksistas sušvinkęs.)

    AtsakytiPanaikinti