(cc) (by:) —vg— [filologas (platesniąja prasme) ir batautojas]

2018-05-24

(1085) Dėl juoko (nors ir negražu iš tokių dalykų šaipytis): dinamika ir statika

Visuomenės, literatūros ir politikos dienraštis Viltis, ėjęs iš Vilniaus kasdien, išskyrus pirmadienius ir didžiąsias šventes, 1914 II 11/24, antradienį, skiltin „Amerikos lietuviai“ įdėjo du pranešimu, kuriuos sieja žmones ištikusios psichikos bėdos:
Iš tėvynės pasiilgimo norėjo nesenai nusižudyti viena lietuvė mergina Marė Lukošiutė Brooklyne N.Y. Ji išbėgusi iš dirbtuvės, kurioje dirbusi, ant stogo ir nuo ten šokusi, norėdama užsimušti. Bet apačioje pasitaikė antro žemesnio namo stogas, tat mergina ant jo ir nupuolė. Tuomet ji prirėpliojo prie to stogo krašto ir vėl puolė, bet ir šį kartą nupuolė dar ne ant gatvės, tik ant trečio dar žemesnio stogo. Prišliaužiusi vėl prie to stogo krašto ji trečiu kartu šoko žemyn ir šį kartą jau gatvėn. Nuo gatvės pakėlė ją vos gyvą ir nugabeno Williamsburgo ligoninėn. Sako, ji išliksianti gyva. Lukošiutė tik dar nesenai atvažiavusi Amerikon ir, labai besiilgė­dama tėvynės, trupučiuką pamišo.
Išėjo iš proto New Haven’o Conn. mie­ste sausio 27 d. jaunas lietuvis P. Mor­kus, turįs apie 23 m., kilęs iš Suvalkų gub. Jis, sako, išėjęs iš proto beskaity­damas knygą „Garsas apie peklą“. Policistai radę jį bestovintį vienos gatvės kertėje, kur jis išstovėjęs be žado ir nė nepasijudindamas apie 4 valandas. 
Pirmąjį epizodą skaitant iškart prieš akis ėmė rodytis Chaplino filmai; o antrą – šmėžuot klausimas: kokia knyga išvedė žmogų iš proto? Libyje.lt Garso apie peklą neradau, gal kartais Lietuvių Socijalistų Sąjungos Philadelphijoj išleista Kelionė per peklą (1908) taip žmogų paveikė? Žemėj – pragaras, o Marse – rojus.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą