(cc) (by:) —vg— [filologas (platesniąja prasme) ir batautojas]

2013-05-14

(455.1) Visiškai tarp kitko: dar šis tas apie Donelaitį (prieduras)

Jei jau donelaitiškan šūdan įmyniau...
Neabejojant teigiama, esą Donelaičiui gyvam esant išspausdintos tebuvo dvi jo poezijos eilutės – 267 ir 268 iš „Vasaros darbų“:
Ar nežinai, kad būrs nor grečną grūdą sulaukti,
Tai pirm to jisai tur grečną šūdą pakrėsti?
Jas Donelaitis įterpęs versdamas lietuvių kalbon brošiūrą apie separacijos, t.y. kaimo ir dvaro žemių atidalijimo, naudą, kuri buvusi išleista 1769-ais. Bet: mes kol kas net tikro tos brošiūros pavadinimo nežinome – 1977-ais išleistų Raštų rengėjai pasirinko nusakomąjį leidinio įvardijimo būdą, o Vaclovas Biržiška, remdamasis vokiškais panašių raštų pavadinimais ir imituodamas tų laikų lietuvių kalbą, buvo sukūręs [Gromata vieno gaspadoriaus būrams apie ganyklų perdalijimo naudą], nes:
Vienintelis turimas leidinio egzempliorius [saugomas Vrublevskių bibliotekoj] defektinis: stinga titulinio, 1–2, 4–5 [sic! bet taip negali būt – jei yra p. 3, tai kitoj lapo pusėj turi būt p. 4; spėtina: gal p. 4 ir 5 tiesiog buvo/yra sulipę?], 15–16, 35–38 puslapių ir pabaigos (nuo p. 42) [spėjama, kad kelių puslapių, nors: o kodėl ne keliolikos?]. (Raštai, 1977, p. 393)
Taigi: ar galim neabejodami tvirtinti, kad tebuvo paskelbtos tik dvi K.D. poezijos eilutės, jei nieks nėra matęs visos tos brošiūros? Kitas klausimas: ar tikėtina, kad pasauly tėra išlikęs tas vienintelis, defektinis, brošiūros egzempliorius? – Sunkiai. Vokietijoj reiktų ieškot, tik neaišku ko, nes leidinio pavadinimo nežinom.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą