(cc) (by:) —vg— [filologas (platesniąja prasme) ir batautojas]

2012-08-31

(335) Paramaironiana: apie tekstus ir obuolius

sėriniai – sierenkos
[...] kaip nepastovi žemiškoji garbė ir kaip greitai mainosi žmonių nusistatymas ir nuomonės! O mes ... aklai miniai pataikaujame, ... kad iš jos išmeldus žiupsnelį tuščio pagyrimo, –
taip tikriausiai tarė Maironis per 1927-ų Velykas, Didžiojo Penktadienio vakarą Viešpaties kančios pamaldose Kauno bazilikoj sakydamas pamokslą; bent jau taip buvo pasirašęs prabilti (cit. iš: Aldona Ruseckaitė, Šešėlis JMM, 2012, p. 139).
Praeitam amžiui artėjant į pabaigą (1987–1992), išleisti Maironio Raštai – trys tomai keturiomis knygomis. Ir, spėju, daug kas mano, kad nebent trupiniukai likę nepaskelbti.
[Jau norėjau pradėt naują pastraipą: Nė velnio!, bet tarsi nederėtų.] Ne; mano įsivaizdavimu, dar bent vienas solidus tomas išeitų, jei jo žodžius, tartus kaip seminarijos rektoriaus, kaip popprelato (pvz.: pradedant banko statybą ir ją baigus) etc. – išlikusius! – nuspręstume skelbt. Reiktų paskelbt.
O jei Maironį pripažįstame esant klasiku, tai ir dar vienas tomas, gal ir ne per storiausias, turėtų atsirast: dedikacijos, inskripcijos, pastabos paraštėse etc. [Plg. Lenino raštus :)]
Šįmet to tikrai nesulauksim. (Nes, užuot dirbus ir padarius, vykdomi projektai. – Ši pastaba be sarkazmo, viską kuo puikiausiai suprantu – c’est la vie.)

P.S. – vietoj dar vieno įsivaizduojamo pokalbio:
– Obuolius skinti reikia rytoj! Jau rytoj! (Idem, op. cit, p. 150)
– Taip, reiktų, tikrai reiktų. Apie ananasinius ir sėrinius (maniškai tariant, o maironiškai – sierenkas) pirmiausia galvoju. Reiktų. Jei spėsiu. Jei ne – kitą savaitgalį – būtinai. O Maironio metus primenu LLTI bibliotekos lankytojams siūlydamas pasivaišint sierenkom; nors ir krituoliai – tikrai labai skanūs (skaniausi, bent man, obuoliai).
Beje, yra išlikęs filmuotas gabaliukas: Maironis stovi savo sode ir kažko laukia. Pasirodo Jakštas (kaip visada, su knyga rankoj). Pasisveikina. Abu stovi prie obels ir ragauja obuolius (kokius?). Šitas epizodas panaudotas filme Mūsų Maironis. Teko girdėt, kad šįmet sukurtas naujas filmas apie Maironį. Deja, dar neteko matyt.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą