(cc) (by:) —vg— [filologas (platesniąja prasme) ir batautojas]

2009-06-30

(18) Iš kuprinės: gražuolės ir Savickis

Paskutinę mėnesio darbo dieną privalau atlikt du darbu: užpildyt darbo laiko apskaitos žiniaraštį ir iškraustyt savo kuprinę iki tuštumo – šiukšles reikia išpurtyt. Ir ko tik ten neprivisę! Va senstelėjęs Nemunas (birželio 18–24, nr. 23). Paskutinis puslapis, šiaip jau priklausantis Jakučiūnui, – geltonas (rubrika puslapio tokia: Geltona). Gintautas Genys nuvainikuoja Vytenį Pauliukaitį kaip grožio konkursų Lietuvoj pradininką. Viskas prasidėję 1925-ais, net didžiausia citata iš Krivulės (1925, nr. 1) vedamojo įdėta (o gal ir visas). Šypsotis verčia argumentacijos rimtumas:
Visam pasaulyje kiekviena tauta stengiasi pažinti save, sužinoti, ką ji gero, įdomaus, gražaus, skirtingo nuo kitų tautų turi. [...] To gi klausimo išsprendimas nėra tuščios užgaidos gražuolių ambicijoms patenkinti, bet jis turi didelės reikšmės lietuvių menui ir mokslui.
Ir nuotraukų pirmųjų rinktinių Lietuvos gražuolių yra (1933-ių „Miss pižama“ Apolionija Brazdžionytė labai stiliava; jei Bernardas B. skaitė Naują žodį, tikrai turėjo stabtelt prie bendrapavardės nuotraukos). Prisiminiau, kad neseniai išėjusiam Mykolaičio-Putino Raštų 10 tome yra tekstukas ta pačia tema (antivakarietiškas ir profeministinis, „Dėl Miss Lietuva rinkimų“, Rytas, 1930-12-20):
„Grožio karalienių“ rinkimai yra Vakarų Europos ir Amerikos niekadėjų prasimanymas. Pamėgdžioti tokius tuščius dalykus Lietuvai nedera ir netinka. Pačią „karalienių“ rinkimo procedūrą laikau moterims užgaulinga ir jas žeminančia. Nesuprantu, kaip išdidi, save gerbianti moteris gali leisti, kad jos grožis būtų viešai diskutuojamas, svarstomas ir pagaliau pavedamas visokių biznierių bei minios nuosavybei ir cinizmui (p. 318–319).
Keturi lapai į priekį, p. 327:
Savickis rašo gerai sukomponuotus apsakymus, labai koncentruotos išraiškos, realistiniais potėpiais. Jis yra įdomiausias dabartinės lietuvių literatūros reiškinys, tikra europinė dvasia, –
iš pokalbio su latvių laikraščio Jaunākās Ziņas korespondentu 1931-ais. Kažkaip sutrikau: Putinui įdomiausias Savickis?; o gal jis pamanė, kad tokio rašytojo kaip įdomiausio parinkimas sudomins latvius, labiau negu lietuviai sumiestėjusius ir sumodernėjusius?

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą