(cc) (by:) —vg— [filologas (platesniąja prasme) ir batautojas]

2009-06-17

(2) ... ir Kauno padangėj jau švinta rytojus?

Tame pačiame pokalby bernardinuos.lt (žr. 1 įrašą) Stankevičius pasamprotauja ir apie aiškumo, kas yra kas, ilgesį: dabar esąs tarsi chaosas, neaiškūs kriterijai, neaiški hierarchija; palinki Parulskiui vėl imt rašyt apžvalgas, recenzijas etc. Keistas sutapimas: kauniškių tvarkomoj kamanėj.lt 2009-06-16 išdygo tekstas „Literatūrologijos jaunuomenė – prieš masinę ‘maironių-salomėjų’ gamybą“. Pradžioj – manifestas (kada paskutinis mūsų literatūros padangtėj buvo surašytas? ar ne svetimų?, daugiau neatsimenu), pristatymas, kas per daiktas tas AKLAS, paskui – straipsnis apie šiųmečio PP renginius Kaune. Cituot nėra prasmės, jei įdomu, pasižiūrėsit, bet ilgesys tas pats: kad būtų tiesiai šviesiai sakoma, kas yra kas, nesidangstant skambiais šūkiais. Nebuvau nė viename iš aprašomų renginių, bet esu buvęs ne viename panašiame, tad vertint tenka atsargiai: greičiausiai teisybė rašoma. Tik kas toliau? „Į ataką!“ riktelta gan skardžiai, o kokia bus mūšio taktika, kiek pajėgų sutelks VU KHF? Vis dėlto keistokas tas apsiribojimas Kaunu... Nebent, kaip ir dera revoliucionieriams, tolesni veiksmai, apimsiantys visą lietuvių kultūros plotą, brandinami konspiraciniuose bendrabučiuose: viskam savas laikas ir vieta? Ką gi, teks tapt uolesniu sekliu: anksčiau į kamanę.lt užsukdavau paieškot, ar nėra naujo Mindaugo Grigaičio teksto (ir kriticizmo, ir dažniausiai estetinės nuovokos nestokojantys rašiniai, bent dauguma), o dabar dar ir tikintis naujų AKLAS mėginimų „išravėti [...] literatūros provincialumo lysvę“.
P.S. Dingtelėjo: ar šis jaunumenės sujudimas kaip nors susijęs su amžinuoju kontroversininku Ramučiu Karmalavičium? Nors koks skirtumas.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą