(cc) (by:) —vg— [filologas (platesniąja prasme) ir batautojas]

2012-12-18

(382) Paramaironiana: šis tas iš 1982 metų

Vakar vakare besikapstant po nuotraukyną ėmė ir išniro šita (11,8×7,2 cm). Savilaida; matyt, buvo parengtas maketas, nufotografuota, padaryta nuotraukėlių ir platinta greičiausiai tik Saločių Šv. Juozapo bažnyčioj. Kaip atsirado tarp fotografijų tėvų namuos? Tik spėjimas: 1982-ais buvo 40 metų nuo senelio (tėvo tėvo) mirties; buvo mišios ta intencija būtent Saločiuos; po jų ar prieš jas tėvas ir paėmė iš kur nors bažnyčioj padėtos krūvelės vieną.
Paramaironianos raritetas? – Gal.
Kam šis artefaktas ir jo siunčiama žinia galėtų būt įdomūs? – Maironio recepcijos sovietmečiu tyrėjams (jei tokių atsiras).

P.S. Atrodo, kad išdidintą nuotrauką irgi sunku skaityt. Kita vertus, bent man, kilo toks klausimas: ar tai vadintina originaliu tekstu, ar – parafrazių (su gausiais citatų įtarpais) rinkiniu? Sunku tiesiai šviesiai pasakyt. Kad rašiusysis išmanė Maironio poeziją – be abejonės.
Taigi – kas toj nuotraukėlėj 1982-ais buvo surašyta:
Maironis – kunigas, „visą amžių ištikimai tarnavęs Bažnyčiai“.
Maironis – dainius, kurį Viešpats „pašaukė savo malonėje“.
Ar išskiriami – dainius ir tėvynė?
Ar išskiriami – Maironis ir Lietuva?

Maironis – tėvynės Lietuvos dainius, „užtraukęs naują giesmę broliams“, tarsi pranašas skelbęs Lietuvos atgimimą ir jo Pavasario balsai „lyg balzamo lašai“ ramino lietuvių krūtines. Jis meldėsi: „Apsaugok, Aukščiausias, tą mylimą šalį, kur mūsų sodybos, kur bočių kapai“.

Maironis – kančios dainius, kuriam dar kūdikiui motulė įliejo „brolių vargdienių dejavimą“ ir ne lopšine, o „raudomis užlingavo“; dainius, kuris save vadino „skausmo vyru“, „taip daugel iškentėjusiu“, „ramumo nepažinusiu“...

Maironis – dainius, „giedojęs meilę, jauną viltį“, „širdį ant aukuro nešęs“, troškęs su angelais Dievo akivaizdoje „degti savo krūtinės ugnimi...“, vadinęs Viešpatį „skaisčiausiu savo meilės šaltiniu“, „nemeluota Grožybe“.

Ar išskiriami – Marija ir Lietuva – Marijos žemė?
Todėl, kai giedame Maironio sudėtą giesmę „Marija, Marija“, tarytum susijungiame ir giesmėje, ir kančioje, ir meilėje mes visi – Marija, „dangaus Karalienė šviesi“, tėvynė Lietuva ir taurusis jos dainius – Maironis!

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą