(cc) (by:) —vg— [filologas (platesniąja prasme) ir batautojas]

2013-09-04

(501) Užparaštė, lxx: apie aliteracingąjį Che

Alberto Domerecko iliustracija
[juokais galima tart: užslėpta kultūrizmo reklama]
Darius Pocevičius pirmosios Ernesto Che Guevaros knygos vertimo lietuvių kalbon – Bolivijos dienoraščio, išversto Almos Naujokaitienės ir išleisto „Kitų knygų“ 2007-ais – pristatymą Literatūros ir meno skaitytojams „Comandante“ pradeda taip:
Revoliucijos iš tikro ryja savo vaikus.
Jei gatvėje sutinku apvalainą sočių buržujų sūnelį su Che Geuvaros portretu ant pilvo, tai ir užsimanau iš karto smogti jam į nosį (portretui, o ne sūneliui).
Revoliucionierius žuvo 1967 m., paskui gimiau aš, o dar vėliau jis tapo popkultūros fetišu. Visokio plauko išsigimėlių stabuku. Nuvalkiotu štampu.
O kadaise jis buvo GUEVARA ERNESTO DE LA SERNA. [...] (LM, 2007-03-02, p. 15)
Besiknaisiodamas po senus laikraščius šitą citatą radau, ir ji priminė radinį daug senesniame žurnale: 1969 metų Nemuno pirmam numery buvo išspausdinta Eduardo Mieželaičio „Bolivų baladė“ (p. 7–8) su [iki graudumo nutampytu] motto – fraze iš Che Dienoraščio: „Suvalgėme paskutinį pupų davinį...“ Ne dėl turinio ar formos jinai įstrigusi atmintin, dėl fonikos, tiksliau – dėl aliteracijų (nežinau, kas iš lietuvių poetų geriau būtų panaudojęs afrikatą č [= t+š]):
1
Če žuvo
Čia, kur čaižoma žemė nuoga kaip kančia,
Čia, kur čeklosios lamos praskrieja risčia,
Čia, kur čerškia kondorai, oriai žaidžią,
Čia, kur čeža kaip čekiai upokšnių pradžia,
Čia, kur čekšteli čeženą vėjas vogčia,
Čia, kur čerkši artojo dalgiu delčia,
Čia, kur čekšteli čiabuvio šūvis slapčia,
Čia, kur čepsi bučiuojamos lūpos nakčia,
Čia, kur čiaukši kaip čardašą kojos ča-ča,
Čia, kur čiauška gitaros: Gevaros valdžia
Čia buvo; čia karas, čia, kalnuos, žuvo
Če...

2
Če, kas svarbiau: revoliucija ar valdžia?
Če, kas svarbiau: kėdė ar žmonių kančia?
Če, kas svarbiau: daiktai ar laisvė? Kas čia,
Če, svarbiau, atsakyk?

                                Revoliucija ča-ča
Čia negali kaip sinjorita šokti be Če.
Če taria: „Gerai, ateinu...“ – barzdotas Če
Gevara ir išvyksta...

3
                            į karą...*
4
Če buvo valdžia. O dabar Če –
Čia, kur čaižoma žemė nuoga kaip kančia.
----------------------------
* „...be revoliucijos mūsų gyvenimas neturi jokios prasmės“ (Dienoraštis)
Etc. Toliau varijuojama tais pačiais įvaizdžiais, tiesiog žaidžiama jau atrastais sąskambiais; kai kurie (pvz.: čerškia kondorai ar čeža kaip čekiai) pretenzingai laužti iš piršto, bet toks jau tas Mieželaitis. O aliteracijos su č vis dėlto gan stipriai veikia.
P.S. Dar ir čia apie Che.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą