(cc) (by:) —vg— [filologas (platesniąja prasme) ir batautojas]

2012-02-03

(264) Visiškai tarp kitko: detalės, trupiniai, fragmentai

Mirė Wisława Szymborska. A.a. Poetė, poetė, taip; bet man ji pirmiausia Neprivalomų skaitinių autorė (iš lenkų kalbos vertė Laura Liubinavičiūtė, 2006). Skaičiau tuos rašinius apie skaitinius ir pavydėjau, ir tebepavydžiu. O eilėraščius – ne.

Ką daro sniegas? 263 įraše visaip apkomplimentinau Dainių Gintalą, šitam noris tą patį padaryt su Gyčiu Norvilu. Irgi talentingas: ir kaip poetas, ir kaip vertėjas (iš vokiečių), ir kaip paišų beigi nutraukimų autorius, ir ne tik – jau šį tą ir suvokęs:
[...] „iš esmės“, man regis, neegzistuoja, nepagaunamas. Yra tik detalės, trupiniai, fragmentai. (LM, 2003-02-03, p. 3)
Ir sniego yra. Bet jis ne durys. Jis ne girgžda, kaip rašo G.N. ten pat, o gurgžda (iš po padų tikrai u, o ne i sklinda). Tuo ir skirias nuo durų ar langų, kurie niekad negurgžda. Dėl kuo tikslesnio žodžio – štai dėl ko net kumščius gniaužiant išties verta ginčytis.

Kilnojamojo kirvio poreikis. Iš vienos dailės galerijos kiton kilnojamo, nes Laima Kreivytė prisiekė:
[Eglės] Vertelkaitės parodoje buvo mergaitė su kirviu. [Vido] Poškaus – gydytojas su kirviu. Be kirvio šiais laikais – nė žingsnio. Prisiekiau, kad jei kitoje parodoje jo nerasiu, tai nieko ir nerašysiu. (7MD, 2012-02-03, p. 4)
Ko nežinojau:
 • bukučiai – vieninteliai, medžio kamienais žemyn galva straksėt gebantys (ačiū G.N.);
 • Antanas Smetona, pasirodo, ir su Atatiurku susirašinėjo (ačiū Jolantai Zabarskaitei);
 • praėjusio amžiaus pradžioj, o gal dar anksčiau „Baltimore senieji lietuviai emigrantai, neįstengdami pasistatyti savo bažnyčios, nusipirko žydų sinagogą ir joje meldėsi“ (ačiū Juozui Gailai; Draugas, 2012-01-14, p. 4; ar tai ne vienintelis toks atvejis?)
Taip, yr tik detalės, trupiniai, fragmentai. Jie ir tėr iš esmės.

22 komentarai:

 1. Gandai: Atatiurkas(tada dar Mustafa Kemalis) net Kaune buvo areštuoas, kai rūpinosi Lietuvoje pirkti turkams ginklus...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Turėtų ir šitai paaiškėt, nes: „G. Miškinienė Turkijos užsakymu rengia studiją turkų kalba apie Antano Smetonos ir Atatiurko susirašinėjimą, tikėkimės, pati išvers į lietuvių kalbą“ (cit. iš šios dienos LM).

   Panaikinti
 2. Anonimiškas2012-02-04 09:15

  Vistik sakyčiau, kad protas atskiria esmę nuo smulkmenų. Kodėl pagailėjote Szymborskai(jos kūrybai) gero žodžio?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. 1) Dėl Szymborskos: jos eseistiką, manau, labai išaukštinau, o jos eilėraščiai manęs nekabina, ir tiek; meluot juk negražu, ypač prieš mirusį žmogų. 2) Protas tam ir yra, kad skirstytų, bet kad jo tie atrastieji ir esmėm pavadintieji dalykai dažniausiai tebūna fantomai; Šliogerio kai kuriom įžvalgom esu linkęs pritarti:)

   Panaikinti
 3. Wisława Szymborska
  Trys keisčiausi žodžiai

  Kai žodį Ateitis ištariu
  praeitin pirmasis skiemuo jau nuslenka.

  Kai žodį Tyla ištariu,
  ją sugriaunu.

  Kai žodį Niekas ištariu,
  sukuriu kažką, kas nepriklauso jokiai būčiai.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Taip, ir teisinga, ir gražu, bet man jos poezija per daug racionali atrodo; nuosprūdžių, to, ką galima būtų pavadint siurrealybės proveržiu, trūksta. Skonio reikalas:)

   Panaikinti
 4. Anonimiškas2012-02-05 11:47

  Čia toks stilius: pati poetė neįdomi, bet jei ant jos antkapio užkristų lapas ar jos nuotrauka užkristų už lentynos, tai jau būtų grožis:) Visas dėmesys plyšiams ir lapams.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Kaip reakciją į kai kurį nors komentarą norėjos pacituoti Rimantą Kmitą (rašyta poetei dar gyvai esant; pirmoji publikacija 2005-ais Gintaro lašuos?):

   na ir kaip tu, szymborska,
   po du litus
   rinktiniai tavo žodžiai [jos Poezijos rinktinė, išleista 1998-ais, po kokių šešerių ar septynerių metų taip buvo nupiginta]
   ne kam teįdomūs
   ką gi veiki čia, senute,
   su elegantišku savo skriblium
   žvalgais po naujuosius laikus
   ką galėtum jiems pasakyti?
   sakai, kam tos kaukės,
   jeigu nėra karnavalo
   žinai, jiems patinka žmogiškas
   žvilgsnis,
   žmogiškumas, ypač kada
   žurnaluose ir televizijose
   juos jaudina familiarumas
   netikėtose vietose
   bet negi mudu imsime jaudinti
   juos paperka asmeniškumas,
   bet negi mes papirkinėsime
   negi imsimės harmonizuoti
   tarkime, pirkėjus ir
   prekybininkus,
   kurių neharmonizuoja net
   rinktinių tavo žodžių kaina
   poezija jiems būna per
   sudėtinga, ir jie tada sako –
   nesąmonė,
   poezija jiems būna per daug
   paprasta, ir jie tada sako –
   čia ne poezija, o kažkokie
   dienoraščiai
   iš tiesų jiems ir nereikia jokios
   poezijos
   tai kur poezija? – klausia ir
   klausia žurnalistai
   sutrikusių poetų, nudūrusių akis
   į žemę, neturinčių ką atsakyti

   Ką norėjau šia citata pasakyt? Kad lietuvių poetams kai kurie lenkų poetai buvo/yra, sakykim, svarbūs, verti kreipinio; o atvirkščiai nežinau / negaliu pateikt pavyzdžių.

   Panaikinti
 5. -vg- rašo: "Kad lietuvių poetams kai kurie lenkų poetai buvo/yra, sakykim, svarbūs, verti kreipinio; o atvirkščiai nežinau / negaliu pateikt pavyzdžių."
  Užtat kokie ne poetų kreipimosi pavyzdžiai... Poeto A.Žukausko gimtinės paminklinis akmuo suniokotas ir (jubiliejus jau paminėtas) neatrodo, kad buvo atkurtas. O regis, lenkų poetai pirmieji turėjo savo valdžią judinti, kad atsiprašydami sutvarkytų viską...

  AtsakytiPanaikinti
 6. Anonimiškas2012-02-06 07:33

  Ir Gytis, ir bukutis - labai gamtiška, labai vientisa. Todėl tebūnie Gytis Bukutis. Arba - gytis bukutis. Pasiklausykime, juk skamba ir Dainius Bukutis (dainius bukutis). Bet Virginijus Bukutis ar Ričardas Bukutis jau rėžčioja ausiabūgnius.

  Geležėlė

  AtsakytiPanaikinti
 7. Anonimiškas2012-02-07 16:01

  sniegas girgžda (žr.DLKŽ)

  AtsakytiPanaikinti
 8. girgždėti, gìrgžda (gìrgždi K), -ėjo intr. Š; SD340, R223 išduoti suspaustą, nemalonų trynimosi (ppr. medžio su medžiu ar geležimi) garsą: Užvėrė tvarto girgždančias duris T.Tilv. Girgžda lova, šlapių lentų dirbta Varn. Batai išdidžiai girgždėjo P.Cvir. Girgžda ir čirpia po kojomis sniegas S.Nėr. Gìrgžda nauji batai einant J. Del ko tavo, svočiute, kamašiukai girgžda? (d.) Šn. Sniegas teip sušalęs, kad net gìrgžda, kai eini Srv. Gìrgžda svirtis Dkš. Jeigu langinės gìrgžda, tai bus oro atmaina Pn. Girgžda kai ratai netepti Sln. Einu per kiemą, varteliai girgžda JD221. Laiptai sunkiai girgždėjo po kojomis rš. Girgždėjo ir švilpė gluosniai nuo vėtros rš. Balsas girgždėjo kaip neteptas ratas P.Cvir. Pakelk dureles – negirgždės, suimk raktelius – nežvangės KlpD58. Svirnos durys girgždinčios KlvD129. Versi dureles negirgždėdama TDrIV65(Klt). ^ Girgždantis medis ilgiaus stovi (paliegęs ilgiau gyvena) M. Senas medis begirgžda (ilgai laikosi), jaunas triokšt ir nulūžo Lbv.
  Taip, yra du pavyzdžiai su girgždančiu sniegu (Salomėjos Nėries ir iš Surviliškio), bet mano ausis girdi sniegą gurgždant, o ne girgždant, ir viskas. Plg. kad ir tokius pavyzdžius iš LKŽ, kur gurgždesio į girgždesį na niekaip nepakeisi: Šlapias stiklas, pirštu trinant, gùrgžda. Kinktai, batai nauji gùrgžda. Gerai išdirbtas kailis, rankose gniaužomas, gùrgžda. Nauji raitelių balnai visuomet gurgžda. Tai švariai rūbai išmazgoti, net gùrgždan. Turbūt švariai rankas nuplovei, kad trinant gùrgžda.
  Taigi, nebent taip sutikčiau: kai kam sniegas gal ir girgžda:)

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Čia kažkas panašaus kaip su gitaros brazdinimu ir brązginimu. Didžioji dauguma ją brazdina, nors brazdėti – tai bildėti, braižytis, krabždėti.
   Fonetinis žodžių panašumas ištirna reikšmių niuansus.

   Panaikinti
  2. Dėl gitaros – manau, savikritiški žmonės sako, kad ją brazdina, teisybę sako:) O dėl to sniego – tai net juokingai elgtis ėmiau: vakar vakare kokį 100 metų ėjau šalia šaligatvio ir klausiaus ausis ištempęs – na, ur, o ne ir girdis...

   Panaikinti
 9. Gurgžda sniegas. Ir aš "tikrinau", namo grįždama, - g u r g ž d a.

  AtsakytiPanaikinti
 10. Anonimiškas2012-02-09 10:34

  Tai bent kalbos rados! Gražu ir miela skaityti. Ir pačiam įsitraukti geidaujasi. Ale jau nėr ką kloti.

  Geležėlė

  AtsakytiPanaikinti
 11. Anonimiškas2012-02-09 16:23

  su skoniu nepasiginčysi, bet man Šimborska – poetė Nr. 1 be konkurencijos(turiu omeny visus poetus, vyrus irgi). Ne be reikalo nekrologuose ji vadinama poezijos Mocartu. Nors minėta skaitinių knygelė - taip pat įspūdinga, būtent ją paskaitęs, perėjau ir prie šios nepakartojamos asmenybės eilėraščių.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Taip, taip, sutinku, su skoniu nepasiginčysi: vieniem nr. 1 – Mozartas, kitiem – Johnas Cage’as ir jo 4′33″:)

   Panaikinti
 12. Anonimiškas2012-02-13 09:22

  Dar kartą dėl sniego garso. Trumpai perpasakojau šią nuostabią ginčelių istoriją Agnei Narušytei. Ši gi kaipmat išsprendė. Bet šį įrašą derėtų įforminti taip. Priėjo Agnė Narušytė (nors iš tikrųjų ji sėdėjo, bet ne mūsų reikalas) ir tarė: kai spūsteli trisdešimties laipsnių šaltis, sniegas cypčioja.

  Geležėlė

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Tiek jam ir telieka, kai balso stygos suledėja: -yp-, -yp-...

   Panaikinti
 13. Anonimiškas2012-02-15 01:51

  Norvilas atskleidė gilią filosofinę tiesą - esmės nėra, yra tik fragmentai: Wow! Ir dėl to buvo "apšauktas" talentingu. Klausykit, gal nebūkim infantilai ir baikim juokint žmones. O gal tai reiškia, kad iš 35 metų rašytojo (ir žmogaus) daugiau nieko ir nebegalima tikėtis, kaip tik tokių giliamintiškų mokyklinukiškų "ištarų"? Tada jau būtų labiau graudu, nei juokinga.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Na ką gi, pyktelėjęs Anonime, jei nesupratot ironijos (ir sykiu autoironijos) dėl tų esmių ir fragmentų, vargu ar ką galiu pakomentuot. Dėl G.N. talento, pritariu sau: „talentingas: ir kaip poetas, ir kaip vertėjas (iš vokiečių), ir kaip paišų beigi nutraukimų autorius“:) O dėl komentarų, na, nepatinka man karvutės Milkos liepiamoji retorika: „Išdrįskim būti švelnūs“, „[...] nebūkim infantilai ir baikim juokint žmones“ ir pan. Aišku, tai tik mano problema.

   Panaikinti