(cc) (by:) —vg— [filologas (platesniąja prasme) ir batautojas]

2011-09-27

(213) Užparaštė, xx: kur bėga Šešupė / kur bėga Jordanas

Dusetose tarpukariu sionistinės pakraipos žydų mokyklą dėstomąja hebrajų kalba lankiusi Henia Sneh prisimena, kad jie, lietuvių kalbos mokytojo Petro Kuzmicko skatinami, bendravo su lietuviais mokiniais. Tie juos išmokę ir Maironio/Sasnausko „Kur bėga Šešupė“; dainuodavę lietuviškai, bet pakeisdami tikrinius vardus:
Kur bėga Jordanas, kur Kišonas teka,
Tai mūsų tėvynė, graži Palestina.
Deja, matyt, daugiau perkurto teksto neišliko Henios Sneh atminty, o būtų taip įdomu sužinot, kaip buvo transformuotas Maironio tekstas nuo trečios eilutės:
Čia broliai artojai lietuviškai šneka,
Čia skamba po kaimus Birutės daina.
Bėkit, bėkit, mūsų upės, į marias giliausias!
Ir skambėkit, mūsų dainos, po šalis plačiausias! [Etc.]
Nuorodą į šią atminties skeveldrą radau Mordechajaus Zalkino straipsnyje „‘Ant žodžių tilto’: Žydų susitikimas su lietuvių kultūra tarpukario Lietuvoje“ (išsp. Abipusis pažinimas: Lietuvių ir žydų kultūriniai saitai, sud. Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė = Lietuvos istorijos studijos, t. 8, 2010, p. 53–68; beje, labai įdomi knyga, tik gaila, kad asmenvardžių rodyklės nėra). Tiesa, cituotoji Maironio teksto parafrazė jau 2009-ais buvo užfiksuota Verandoj su vaizdu į saulėlydį, bet tik dabar, pakeliui, tą įrašą užtikau.
P.S. Googlinant: Dusetos, pirmiausia, aišku, pasiūloma nuoroda į lt.wikipedijos straipsnį. Bent jau nuorodų sąraše turėtų būt užfiksuota ir Saros Weiss-Slep sudaryta bei redaguota knyga There Was a Shtetl in Lithuania: Dusiat Reflected in Reminiscences (t.y. jos vertimas į anglų kalbą; beje, ir apie Antalieptę ten nemažai yra; jei kas mokat ir manot, kad vertėtų, papildyk wikipedinį įrašą; ir šita nuoroda informatyvi).
P.P.S. O prie krepšinio čempionato priderinta transkripcija – „Kur bėga Maironis“, nežinau, man nelabai nei jėginga, nei juokinga pasirodė.
Papildas (2018 VI 28) Geršonas Valkauskas-Elimor (gimęs greičiausiai 1895, nors pase 1900, dab. Gudijoj, miręs 1980 Izraely; žr. antkapį), žurnalistas, iš lietuviškai ėjusių laikraščių daugiausia bendradarbiavęs Lietuvos Aide ir Apžvalgoj, nuo 1931-ų lapkričio pradėjęs dirbti Lietuvos generaliniame konsulate Tel Avive sekretorium (ne tik pats rašęs, ir apie jį rašyta, tarkim, Apžvalgoje 1939 I 22, nr. 4, žr. p. 4 „Lietuvos konsulate Palestinoje“).
Apžvalgos savaitrašty 1935 IX 22, nr. 15, p. 2 buvo paskelbtas Valkausko rašinys „Kur Jordanas teka“; paskutinė pastraipa:
Taip, Lietuvos žydo sieloje stebuklingoje harmonijoj jungiasi žydiški ir lietuviški akordai ir ten, kur teka Jordanas, kur žavi Kineret [= žavi Galilėjos ežeras], dar skamba širdyse ir Birutės daina.
Neabejotina: šitą sakinį rašant, turėtas omeny Maironio eilėraščio pirmas posmas (intertekstu vadintinas?).
P.S. Už sušalpą biografinėm žiniom ačiū Akvilei G.

3 komentarai:

 1. Aš esu susidūrusi su keliais bandymais versti Maironį į jidiš kalbą tarpukariu.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Na ir kaip? (bent įspūdis būtų įdomu)? Zalkino str. fiksuotos kelios pozicijos, kad Maironis verstas į jidiš ir hebrajų. Šitas atvejis – ne vertimo, o „pritaikymo“, t.y. transkripcijos atvejis, kuris sociolingvistiškai svarbus.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Dabar greitai tik vieną publikaciją randu ("Di jidiše štime", 1927 10 10); negali sakyt, kad labai blogai - visa eilėdara nuosekliai atkartota, pvz., eilėraščio "Mano gimtinė" pirma strofa išversta taip:

  Dort, vu s'chvaliet zich der Neman
  Cvišn barg un tol,
  Brider zifsn dort un klemen
  Fun amol, amol.

  (Originalas:
  Ten, kur Nemunas banguoja
  Tarp kalnų, lankų,
  Broliai vargdieniai dejuoja
  Nuo senų laikų.)

  AtsakytiPanaikinti