(cc) (by:) —vg— [filologas (platesniąja prasme) ir batautojas]

2011-06-21

(183) Užparaštė, xiv: kur mirė Vytautas Augustauskas?

Ir lt.wikipedijoj, ir VLE rašoma, kad Vytautas Augustauskas gimęs ir miręs Kaune. Bet štai kokios informacijos radau: Aleksandras Ružancovas Vaclovui Biržiškai praneša:
Jei L.E. bus minimas Vytautas Augustauskas, vienas „Dainos“ dr-jos Kaune kūrėjų, Kar. Št. ūkio sk. v-kas ir pulk. ltn., tai turiu datą jo mirties: 1944 VIII 24 Dagilių km., Kidulių vlč., ten ir palaidotas. Kai 1951 II 12 Čikagoje mirė jo žmona Eugenija, buvo paskelbta ir vyro mirties data. (1953 II 22 laiško P.S.)
Ne tik dėl mirties ir palaidojimo vietos šitai užfiksuoju; ir dėl „Dainos“ draugijos, nes Juozo Jankausko tekste (VLE, t. II, p. 207) pirmasis minimas faktas, kad 1915-ais mobilizuotas. O ką veikė iki tol (*1884)? Gal V.A. įvardintinas ne tik kaip karinis, bet ir kultūros veikėjas?
P.S. Dabar Dagiliai (gyv. sk. – 0) priklauso Šakių rajono Kidulių seniūnijos Voverių seniūnaitijai. Kokiose kapinėse reiktų ieškot V.A. kapo? – Voverių tikriausiai.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą