(cc) (by:) —vg— [filologas (platesniąja prasme) ir batautojas]

2011-01-10

(155) Der Zeitgeist, 1940-08-12

Nevarėnuose pirmą kartą žmonės matė garsinę kino filmą
Rugpiūčio 12 d. Raudonosios armijos kariai Nevarėnuose rodė garsinę kino filmą „Trys traktoristai“. Filmos žiūrėti buvo susirinkę gyventojai iš viso valsčiaus – apie 1.500 žmonių. 60–70% iš jų savo gyvenime pirmą kartą matė garsinę filmą, nes prie smetoniškojo režimo, kada liaudis buvo pavergta, didžiausiame skurde ir tamsume laikoma, kaimo žmogui aplamai nebuvo prieinama jokia kultūrinė pramoga.
Žmonėms buvo labai įdomu ekrane matyti kalbančius žmones. Matydami važiuojančius traktorius, arčiau ekrano sėdėjusieji net išgąsčiavo, kad traktoriai neužvažiuotų jiems ant galvų. Daugelis žiūrovų kalbėjo, kad jiems būtų malonu matyti tokias mašinas, savo žemelę purenančias. (Tiesa, 1940-08-22, nr. 59, p. 3)
Ir kaip čia neprisiminsi brolių Lumière’ų L’Arrivée d’un Train en Gare de la Ciotat daryto įspūdžio.
P.S. Pora skelbimų iš kitos dienos (08-23) Tiesos.
P.P.S. Visiška hipotezė: pastanga prijaukint skaitytojų sąmonėj naujus asmenvardžius sulietuvinant vardus? Pvz.:
Stalinas – Juozas („Sveikiname didįjį pasaulio tautų išlaisvintoją, darbo žmonių tėvą ir mokytoją Juozą Staliną!“, 1940-08-29, p. 10);
Razinas – Steponas (1940-08-31 numery įdėtas skelbimas apie filmą tokiu pavadinimu).

Digresija. Kaip ir žadėjau reaguodamas į Ingos komentarą, įdedu per LR programą „Klasika“ laidoj „Santara“ (rengia Larisa Andriulaitienė) 2011-01-10 transliuotą Lijos Janauskienės pasakojimą apie 1940-ų rugpjūtį diplomą pametusį (žr. skelbimą dešinėj) Paryžiaus ir Londono rūbų kirpimo akademijos profesorių Vulfą Jalovą, gyvenusį Kaune, Nemuno g-vė 30 (pasak telefonų knygos; likimo nepavyko išsiaiškint), korsetus ir kt.:

Dar apie vieną siuvėją žr. 75 įrašą (2010-07-03).

4 komentarai:

 1. Tai bent sutapimas. Kaip tik vakar per radiją klausiau „Santaros“ laidą apie kitataučių stereotipus tarpukario Lietuvoj ir vienas pasakojimas buvo apie garsų Kauno siuvėją rusą Jalovą. Jis buvo išsimokslinęs užsieniuose (matyt, ir tas pamestas diplomas užsieninis) ir toks garsus, kad net buvo vadinamas profesorium.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Ko tik gyvenime neatsitinka, Inga.
  LRT audioarchyve vakarykštės „Santaros“ kol kas nėra; kai atsiras, iškirpęs įdėsiu čia tą pasakojimą (kaip priedurą).

  AtsakytiPanaikinti
 3. Nevarėnai šaunus miestelis:) Kažin kur ten rodė? Lauke? Kur tiek žmonių susirinko?

  AtsakytiPanaikinti
 4. Nebent spėt galima: kino projektorius, aišku, buvo передвижной; tokia didelė salė (net jei žiūrovų skaičius ir dvigubai didesnis tekste nurodytas) Nevarėnuose vargu ar buvo; ergo, rodyta lauke pritvirtinus ekraną (kelias susiūtas paklodes?) prie kokios nors sienos; bet kada turėjo prasidėt seansas? juk temt ima vėlai; naktiniai „Traktoristai“?

  AtsakytiPanaikinti