(cc) (by:) —vg— [filologas (platesniąja prasme) ir batautojas]

2013-04-19

(445) Visiškai tarp kitko: medžiaga vaizduotės pratyboms

artais skaitinėdamas užkliūvi už kokios žinelės, ir ana ima persekiot. Pavyzdžiui, tokia:
Isz Adeso [t.y. Odesos] raszoma, kad wiename kampe Taurijôs gubernijôs źiogû trukis [čia = būrys, virtinė] nusileidęs ir łabai łaukus iszpustyjąs. Du batałjonu pēstininkû gawę paliepimą tus źiogus isznaikinti. (Auszra, 1883, nr. 3, p. 87)
Ir mėgini įsivaizduoti, kaip maždaug 2000 uniformuotų vyrų stengias įvykdyt įsakymą – išnaikint tuos žiogus. Šaudyt neiššaudysi, gaudyt neišgaudysi, tai ką daryt?

Prieduras (2013-04-20).  Kas mūsų galvose tupi ir ką iškart prisimename kam nors paminėjus Auszrą? Manau, dažniausiai pirmojo numerio „Priekalbos“ motto:
Homines historiarum ignari semper sunt pueri. / Zmones nusidawimû nepazistiejie wis yra waikai. [Historia = nusidavimai – bent man, tikrai gražu.]
O tos „Priekalbos“ pirmasis sakinys yra toks:
Jau trisdeszimt ir penki metai praejo nuog to laiko, kada atsirado pirmas lietuwiszkas laikrasztis.
Koks nors skaičiuot mėgstantis žmogus, šitą sakinį perskaitęs, tikriausiai įjungė savąją skaičiuoklę: sakinys paskelbtas 1883-iais; išeitų, 1883-35 = 1848. Kas tais metais pradėjo eit, tapo leidžiamas? Ofic. pirmasis Nusidavimai apie Evangelijos prasiplatinimą tarp žydų ir pagonų (labai įdomus leidinys; jį skaitydamas padariau išvadą: Didžiosios Lietuvos lietuviai ir Mažosios – nebent tik pusbroliais vadintini) pradėtas leist 1832-ais. – Ką dr. Basanavičius turėjo galvoj, rašydamas pirmąjį „Priekalbos“ sakinį?

6 komentarai:

 1. Čia, aišku, kalbama apie skėrius (žiogo 4. reikšmė).
  Esu mačiusi viename filme, kaip daroma (Afrikoje): daugybė žmonių vienas šalia kito sukelia juos ir sukdami virš galvų kokius nors daiktus ilgių ilgiausiai neleidžia jiems tūpti ant augalų ir tie po kurio laiko nuskrenda. Neišnaikina, bent nors nuo savo laukų nuvaro.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Nuo savo – ant kitų. :) O tas vijimo vaizdelis visai neblogas.

   Panaikinti
 2. F. Kuršaičio Keleiwį (nuo 1849)– vienais metais ir apsiskaičiavo arba suapvalino.
  Matyt, laisvamanis Basanavičius religinės spaudos nelaikė tikra spauda.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Vėl geras klausimas būtų protų kovoms, jie tai tiesa - Kuršaitis ir Keleiwis? ;)

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Kito varianto nėr – tik Frydrichas Kuršaitis ir jo 1849–1880 redaguotas savaitraštis „Keleiwis isz Karaliaucziaus broliams lietuwininkams žinias parnesząs“. Jei tinka – į priekį, juk čia jokių copyrightų nėra.

   Panaikinti