(cc) (by:) —vg— [filologas (platesniąja prasme) ir batautojas]

2013-03-13

(427) Murmuratio, i

Prae scriptum ilgas, net sustruktūrintas (per didelis)
(α) Niekad nemaniau, kad turiu tokį pomėgį/polinkį – struktūruot; įrašus numeruoju, ir ne paprasčiausiai nuosekliai (1, 2, 3 etc.), o pap. pasitelkdamas tokius dalykus kaip 90.9 ar 409.1 ir pan. Juokinga.
(β) Tinklaraščio įrašus įvardinu („Visiškai tarp kitko“, „Tarp kitko“, „Užparaštė“ „Dėl juoko“ ir pan.). Bet to, pajutau, nebegana. Reikia dar vieno: tiesiog išsakau mintis, kurios viens du kyla; tai ne savivoka ar įsivaizduojamo pokalbio nuotrupa, tai kas kita [turėtų būt]. Galėtų būt murmuratio, pagalvojau (kai popiežius Benediktas XVI pareiškė neilgtrukus atsistatydinsiąs, tapsiąs emeritu).
Nieks lietuviškai to nepriminė (bent nepastebėjau, kad būtų priminta), tuolaik įjungiau atmintį.
Jau seniai ir (kultūros vardu) ačiū Dievui, yra jėzuitai (kiekvienas, baigęs Vilniaus universitetą, aniems turėtų pareikšt bent simbolinę padėką), kuriems vadovauja Jėzaus draugijos generolas. Pagal ordino konstituciją, jis (kaip ir popiežius) išrenkamas iki gyvos galvos, bet su sąlyga: gali būt perrinktas, jei sveikata nebeleistų eit pareigų.
1981-ais generolą Pedrą Arrupę SJ ištiko insultas; popiežius Jonas Paulius II paskyrė laikinai šias pareigas eit Paolui Pezzai SJ (pirmasis l.e.p. generolas). 1983-iais susirinko Jėzaus draugijos Generalinė kongregacija; naujuoju generolu (pagal visas taisykles) buvo išrinktas olandas Peteris Hansas Kolvenbachas SJ (*1928) – studijavęs kalbas ir filosofiją (filologas, taip sakant), dėstęs kalbotyrą ir armėnų kalbą Hagoje, Paryžiuje ir Beirute (turįs armėniškų šaknų, katalikų pagal armėniškas apeigas kunigas). 2006-02-02 gen. Kolvenbachas SJ pranešė popiežiui Benediktui XVI: kai man sukaks 80, aš atsistatydinsiu. – Ir atsistatydino, nepaisydamas kontrargumento: ir man 80. 2008-ais įvyko taip, kaip turėjo įvykti. Naujuoju Jėzaus draugijos generolu tapo Adolfo Nicolás SJ (*1936) – „[h]umoro jausmą turi[ntis], daug kalbų moka[ntis], labai nuoširdus, ispanas, 40 metų dirbęs Japonijoje“, – pasak Aldono Gudaičio SJ, dalyvavusio Jėzaus draugijos 35-oje Generalinėj asamblėjoj (žr. NŽ-A, 2008, nr. 4/5, p. 200–204).
(γ = tikrasis prae scriptum) Bent jau prieš SJ generolu 2008-01-18 išrenkant tėvą Adolfą Nicolą, keturias dienas vyko murmuratio, šnabždesiai. – O kodėl ne murmesiai? (Nežinau, ką tai tiksliai reiškia, bet iš esmės tai juk turėtų būt apsimąstymai, tokie pokalbiai su savim.)

Pretekstas 2013-03-08 ≈17:00 Vilniuj eidamas Šeimyniškių gatve, priešais viešbutį „Holiday Inn“, prasilenkdamas su jaunuolių pora, nugirdau ją, rankoj nešančią penkias geltonas tulpes, sakant:
– Man viskas pavyks. Aš turiu planą.

Murmuratio Vaike vaike... Planai bene efemeriškiausias dalykas. Atsitinka, kaip turi atsitikt. Planuoji gyvenimą, o anas vos ne iš principo tau ima ir atsuka subinę primindamas: tavo planai yra niekai, niekų niekai; norėt galima, bet gausi tik tai, kas bus duota, ir nieko daugiau.

3 komentarai:

 1. Kai tas vaikas bus sukaupęs tiek patirties, ir jis bus toks išmintingas :). O pasitikėjimas savimi - geras dalykas irgi, kol negavai per galvą...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Pasitikėt abejojant, abejot pasitikint, – gal kažkaip taip būtų galima?

   Panaikinti
 2. Anonimiškas2013-03-17 17:09

  Zuikis puikis yra tasai tasai.
  Tai yra šuva pakastas būtent taip ir todėl. Kad -vg- nugirdo. Kad čia persakė. O toji tulpių jaunoji maksimalistė mums (man) buvus nebuvus. Man ji teegzistuoja tik tiek ir tik todėl, kad su ja prasilenkė, o dar tiksliau - kad savo prasilenkimo mintį užrašė -vg-. Kad aš perskaičiau.

  Geležėlė

  AtsakytiPanaikinti